Craps

Přijďte na kloub jedné z nejslavnějších hazardních kostkových her a zjistěte, proč je tak oblíbená mezi hráči i přihlížejícími, a proč často předčí i ruletu.

SlothBet > Články > Craps
Herní stůl craps

Craps patří mezi nejpopulárnější hazardní hry (zdroj: www.phillymag.com)

Do této kostkové hry se může zapojit jeden i více hráčů jako vrhači (anglicky nazývaní shooters). Ti vrhají dvě kostky proti mantinelu, kterým je hrací stůl vybaven, a čekají na kombinaci, jež jim padne. Uzavírat lze nejrůznější sázky a díky strhující atmosféře a skvělým sázkovým poměrům si tuto hru plnou napětí a emocí užije opravdu každý. Svou celkovou výhru navíc hráč ovlivňuje sám, což ještě zvyšuje popularitu hry.

Populární hazardní hry

Historie Craps

Přesný původ této hry není znám, avšak předpokládá se, že se vyvinula v USA z jednodušší západoevropské verze. V roce 1805 přivezl Bernard Xavier Philippe de Marigny de Mandeville do New Orleans kostkovou hazardní hru, která se mezi jeho vrstevníky příliš neujala. Představil ji proto členům nižší třídy, kde se ihned těšila značné oblibě, a tím započal její rozmach. Opravdový boom však zažila během druhé světové války. Postupně se Craps z ulic a barů dostala do kamenných kasin a ve druhé polovině 20. století je začaly nabízet také kasina mimo USA. Po roce 2004 už si ji hráči mohou zahrát i online.

Pravidla hry

Craps má velmi jednoduchá pravidla spočívající v tom, že každý hráč (vrhač) hází dvěma kostkami oproti mantinelu hracího stolu. Tento způsob hodu má zabránit podvodům v podobě řízených hodů. Než však budou kostky vrženy, hráči sází, jestli výsledný součet po dopadu přesáhne číslo 7 nebo ne – Pass Line/Don’t Pass Line. Pokud je výsledek hodu číslo 12, pak se jedná o remízu a sázky se hráčům vracejí.

Americká a britská verze

Obě varianty hry fungují na stejných principech a řídí se stejnými pravidly. Jediné rozdíly tak tvoří mírně odlišná terminologie používaná při hře a sázkové poměry. Britská verze totiž nabízí hráčům lepší sázkové poměry než ta americká a ty, které jsou pro hráče úplně nevýhodné, jsou v ní zakázány.

Hrací stůl

Stůl pro Craps je v kasinu a hernách běžně obsluhován čtyřmi lidmi, a to bankéřem, dvěma krupiéry a provozním. Bankéř neboli boxman dohlíží na hru, má na starost běžné operace a rozděluje barevné žetony. Dva krupiéři neboli dealers stojí každý z jedné strany bankéře a starají se o umisťování a vyplácení sázek hráčům. Naproti bankéři pak stojí provozní alias stickman, který hru moderuje, dřevěnou hůlkou sbírá vržené kostky a obsluhuje propoziční a tvrdé sázky.

Jak se hraje Craps

Hra sestává z několika kol (rund). První hod nového kola je nazýván come-out roll, a když se v něm hráči podaří hodit dvěma kostkami součet 7 nebo 11 nazýván jako win nebo natural, hra končí výhrou hráče. V případě, hodí-li hráč v součtu 2, 3 nebo 12, což je označováno jako Craps, hra opět končí, ale jeho prohrou nebo v případě dvanáctky remízou. Pokud padne jakýkoliv jiný součet, pak se stává cílem neboli pointem a hra pokračuje do té doby, dokud na kostkách nepadne součet sedm nebo součet tvořící point.

Když padne point jako první, pak dalším hodem hráče začíná nové kolo. Naopak pokud hodí součet 7, hráč vypadává (to je nazýváno jako seven-out) a vrhačem se stává hráč po jeho levici. Ten to může odmítnout a přenechat kostky dalšímu hráči v řadě.

Uzavírání sázek

I když mají hráči možnost uzavírat velké množství různých sázek, existují jen čtyři základní druhy a celá hra se ve skutečnosti točí kolem čísla 7, neboť existuje nejvíc možností, jak tohoto součtu dvěma kostkami dosáhnout. Základní sázky se nazývají Sázky na linii (v americké verzi jako Pass Line a Don’t Pass Line, Come a Don’t Come, v britské verzi jako Win Line a Don’t Win Line). Před začátkem hodu se vrhač rozhoduje, zda sází na Pass Line nebo Don’t Pass Line. Základní sázky jsou při výhře vypláceny poměrem 1:1.

Pass Line

Tato sázka je nejvýznamnější sázkou ve hře, a pokud se pro ni vrhač rozhodně, pak je žeton přesunut na hracím stole na patřičné místo. Pokud v prvním hodu hodí součtem 7 nebo 11, automaticky vyhrává. Prohrává pak při součtu 2 a 3 a remízuje se součtem 12. U jiných součtů je ustanoven point a žeton se přesouvá na dané číslo na hrací tabuli. V tu chvíli musí hráč hodit point dříve, než padne součet 7.

Když dlouho nepadá 7 a hráč má tzv. „dlouhou ruku“, může postupně obsadit všechna čísla (4, 5, 6, 8, 9, 10) a v případě, že se mu v dalším hodu některého z těchto součtů podaří dosáhnout, vyhrává. Při současném uzavírání sázek na Pass Line nebo Come se z vítězného čísla sázka (žeton) odstraní a je nahrazenou žetonem z místa Pass Line nebo Come. Jakmile však padne sedmička, všechny sázky prohrávají.

Don’t Pass Line

Tato sázka je opačná k předchozí. Výhra nebo v prohra v prvním hodu je určována stejně jako v sázce Pass Line. Nepadne-li však žádný z vítězných součtů 7 a 11, nebo prohrávajících součtů 2 a 3, nebo remízující 12, je opět stanoven point a sázka je přesunuta na něj. V tomto případě je však úkolem hráče hodit sedmičku dříve, než padne point. U této sázky mohou hráči v jakémkoliv kole před hodem stáhnout své sázky z hracího stolu.

Come a Don’t Dome

Tyto sázky jsou téměř stejné jako Pass Line a Don’t Pass Line. Rozdíl je jen v tom, že se uzavírají až po provedení prvního hodu. Výherní jsou opět sázky při hodu 7 nebo 11 a prohrávají se součtem 2 a 3 nebo 12 (remíza). Pokud padne point, při sázce Come, musí jej hráč hodit dříve než sedmičku, aby vyhrál a při sázce Don’t Come naopak (i u této sázky mohou hráči své sázky z hracího stolu před kterýmkoliv hodem stáhnout).

Poměrové sázky

Výše vypsané základní sázky ještě obohacují poměrové neboli volné sázky. Ty však mohou být v některých provozovnách omezené. Tyto sázky smí hráči přidat ke své základní sázce (a to ve stejné výši) a v případě výhry je jim výhra vyplacena podle matematického poměru viz tabulka níže u sázek na Pass Line (v opačném poměru pak u sázek na Don’t Pass Line).

Součet dvou kostek

Matematické poměry

Pass Line

Don’t Pass Line

4 nebo 10

2:1

1:2

5 nebo 9

3:2

2:3

6 nebo 8

6:5

5:6

Další sázky

Tato hra umožňuje hráčům uzavírat plno dalších sázek, jež lze rozdělit na sázky na jeden vrh a sázky na více vrhů, které se rozhodnou, až po určité události.

 • Sázky na jeden vrh
  • Propoziční sázky (Proposition bets): tyto sázky vyhrávají nebo prohrávají, podle toho, zda padne požadovaný součet 2 (zvaný Hadí očí/Snake Eyes/Craps Aces), 12 (Craps), 2 nebo 12 (Hi-Lo), 3 (Ace Deuce), 11 (Yo), 2/3/12 (Craps), C & E jako kombinovaná sázka, kdy je polovina vsazená na Craps a polovina na Yo, Any seven jako jakýkoliv součet sedmi (někdy označován jako Velká sedma/Big Red). Výplatní poměr je u těchto sázek 4:1.
  • Pole (Field): V těchto sázkách hráči sází, že v dalším hodu padne součet 3, 4, 9, 10 nebo 11 a jsou vypláceny poměrem 1:1 nebo součet 2 nebo 12, kdy jsou vypláceny v poměru 2:1 či dokonce 3:1.
  • Rohová sázka (Horn): Sázky uzavírané na konkrétní čísla 2, 3, 11, 12 a v případě výhry jsou hráči vyplaceny výplatním poměrem ze čtvrtiny sázky, kdy zbylé tři čtvrtiny propadají. Vsadit mohou také zvýšenou sázku zvanou Horn High, kdy se vsází 5 jednotek a 2 z nich jsou vsazeny na jedno z vypsaných čísel.
  • Vířivá sázka (Whirl, World): Opět se sází 5 jednotek a dochází tak k rozšíření Rohové sázky o Any Seven. Pokud tak padne 2, 3, 7, 11 nebo 12 hráč vyhrává jednu pětinu sázky vyplacenou výplatním poměrem jako v případě propozičních sázek 4:1.
 • Sázky na více vrhů: tyto sázky jsou uzavřené a aktivní tak dlouho, dokud nenastane událost, která zapříčiní výhru nebo prohru hráče
  • Tvrdé sázky (Hard way): Součet musí být vytvořen stejnými čísly, tedy 2+2, 3+3, 4+4, 5+5. Hráč vyhrává v případě, že tvrdý součet padne dříve než snadný součet nebo než sedmička. Součet 4 a 10 jsou vypláceny poměrem 7:1 a 6 a 8 poměrem 9:1.
  • Snadné sázky (Easy way): Opak Tvrdé sázky, kdy výhra nastává, pokud padne součet 4, 6, 8, 10 dříve než 7.
  • Big 6 a Big 8: Těmto sázkám se zkušení hráči zpravidla vyhýbají a někteří provozovatelé je vůbec neumožňují uzavírat. Její princip spočívá v tom, že šestka nebo osmička padnou dříve než sedmička. Výplatní poměr je pak v případě výhry rovný, tedy 1:1. Vsadit ale lze na tyto součty také přímo s vyšším výplatním poměrem 7:6.
  • Sázka na čísla: Tyto sázky lze uzavřít kdykoliv během hry a aby byla vítězná, musí dané číslo padnout dříve než 7. Výplatní poměry jsou v tomto případě nižší než skutečné matematické poměry uvedené výše, jen u čísel 6 a 8 je vyšší, a to 7:6. Pro čísla 5 a 9 je výplatní poměr 7:5 a pro 4 a 10 9:5.
  • Kupované a pokládané sázky: I v tomto případě hráči uzavírají sázku na jednotlivá čísla a oznámí ji jako např. „Kupovaná 6“. Tato sázka vyhrává opět v případě, že dané číslo padne dříve než 7 a případná výhra se vyplácí skutečným výplatním poměrem sníženým o 5 % ze sázky (které připadnou provozovateli hry). Pokládaná sázka je opačnou sázkou, kdy hráči sází, že 7 padne před konkrétním součtem.

Přehled sázek a výplatních poměrů

Sázky na linii

Sázka

Skutečný matematický poměr

Výplatní poměr

Pass Line nebo Come

251:244

1:1

Don’t Pass Line nebo Don’t Come

244:251

1:1

Poměrové sázky

4 nebo 10

2:1

2:1

5 nebo9

3:2

3:2

6 nebo 8

6:5

6:5

 

Sázky na jeden hod

Propoziční sázky

Sázka

Skutečný matematický poměr

Výplatní poměr

2

 

35:1

30:1

12

 

35:1

30:1

2 a 12

 

17:1

15:1

3

 

17:1

15:1

11

 

17:1

15:1

Craps

 

8:1

7:1

C & E

pro Craps

5:1

3:1

pro 11

5:1

7:1

Any seven

 

5:1

4:1

Pole

pro 3, 4, 9, 10, 11

5:4

1:1

 

pro 2 a 12

5:4

2:1

 

pro 2

5:4

2:1

 

pro 12

5:4

3:1

Rohová sázka

pro 2 nebo 12

5:1

27:4

 

pro 3 nebo 11

5:1

3:1

Vířivá sázka

pro 2 nebo 12

2:1

26:5

 

pro 3 nebo 11

2:1

11:5

 

pro 7

2:1

0:1

 

Sázky na více hodů

Tvrdé sázky

Sázka

Skutečný matematický poměr

Výplatní poměr

4 nebo 10

2+2 nebo 5+5

8:1

7:1

6 nebo 8

3+3 nebo 4+4

10:1

9:1

Big 6 a Big 8

 

6:5

1:1

 

Sázky na čísla

Sázka

Skutečný matematický poměr

Výplatní poměr

4 a 10

 

2:1

9:5

5 a 9

 

3:2

7:5

6 a 8

 

6:5

7:6

 

Kupované sázky

Sázka

Skutečný matematický poměr

Výplatní poměr

4 a 10

 

2:1

2:1*

5 a 9

 

3:2

3:2*

6 a 8

 

6:5

6:5*

 

Pokládané sázky

Sázka

Skutečný matematický poměr

Výplatní poměr

4 a 10

 

1:2

1:2*

5 a 9

 

2:3

2:3*

6 a 8

 

5:6

5:6*

* + 5 % poplatek provozovateli za hru (jen v případě výhry)

Kde je možné hrát Craps

V dnešní době si hráči mohou tuto oblíbenou hazardní kostkovou hru užít, jak osobně v hernách a kasinech, tak i v online casinech nebo v mobilních aplikacích. Online Craps navíc umožňuje sázet skutečné peníze nebo si zahrát jen pro zábavu. Hráči tak nemusí být limitováni tím, zda se v jejích okolí herna nebo kasino nachází a požitek z hazardu si mohou vychutnat kdykoliv a odkudkoliv.

Zkuste štěstí v online casinu

22bet casino logo

22BET Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 8 000 Kč

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

22BET Casino recenze

NineCasino logo

NineCasino

Vstupní bonus: Bonusový balíček až 12 000 Kč + 250 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

NineCasino recenze

SG casino logo

SG Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 12 500 Kč + 200 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

SG Casino recenze

20bet casino logo

20BET Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 3 000 Kč + 120 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

20BET Casino recenze

rabona casino logo

Rabona Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 12 500 Kč + 200 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

Rabona Casino recenze

Časté dotazy

1️⃣ Co je Craps?

Jedná se o hazardní kostkovou hru, v níž hráč (vrhač) hází dvěma kostkami oproti mantinelu hracího stolu a uzavírá sázky na jejich součet.

2️⃣ Jaké existují sázky v Craps?

Ve hře hráči sází 4 základní sázky, a to Pass Line/Don’t Pass Line a Come/Don’t Come, které se točí okolo čísla 7. Na výběr však mají mnoho dalších sázek, které tyto čtyři doplňují (rozepsáno výše).

3️⃣ Kde je možné hrát Craps?

Jelikož se jedná o nejoblíbenější kostkovou hru, lze si ji zahrát jak v hernách a kasinech, tak i online na internetových stránkách nebo v mobilních aplikacích, a to zdarma nebo i za skutečné peníze.

5/5 - (920 hodnocení)

Kristýna Baranová

Kristýna Baranová

Autorka článku – expertka na kasína a hazard
Sledujte mě: LinkedIn | Facebook
E-mail: kristyna@slothbet.com

Ve světě online casin se pohybuji již od roku 2019, kdy jsem začala navštěvovat české herny s přáteli. Do prostředí jsem se zamilovala a jednu dobu jsem pracovala jako krupiérka. Po čase jsem objevila zalíbení v online platformách a u nich jsem již zůstala. Snažím se pro vás komplexně recenzovat všechna online casina stoprocentně objektivně, abyste měli hazardní pole vždy perfektně zmapované, než se do něj vrhnete. Můžete se těšit i na spoustu novinek, bonusů a tipů. Všechny mé články naleznete zde.

O nás | Kontakt a spolupráce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SlothBet banner

© Copyright 2024 SlothBet