Baccarat

Baccarat je oblíbená hazardní karetní hra, ve které se hraje především s vysokými sázkami. Šance na výhru přitom nejsou vůbec zanedbatelné a hráčům přináší poměrně dobrou návratnost vkladu.

Baccarat
Baccarat

Baccarat lze hrát v kamenném i v online casinu (zdroj: draftkings.com)

Tuto hru ocení skuteční milovníci hazardu a adrenalinového požitku ze hry. Mnoho nadšenců láká především okázalost, důmyslně propracovaný systém sázení a rituály, které se s hrou pojí. Většinou hra probíhá v oddělené místnosti, což hráčům nabízí velmi intimní a bezpečné prostředí. Díky tomu se mohou plně soustředit na hru, ve které musí porazit protihráče. Postupně taženými kartami se musí jejich součtem co nejvíce přiblížit číslu 9.

Zahrát si Baccarat v online casinu 20BET

Historie hry Baccarat

Vznik této karetní hry se datuje ke konci 15. století. Podle dochovaných záznamů se během vlády Karla VIII. postupně rozšířila z Itálie do Francie a okolních států Evropy. Do Ameriky přišla až v pozdějších letech a ve změněné podobě. Nejprve se Baccarat začal hrát ve státě Nevada, odkud se dále šířil napříč Amerikou. V dnešní době lze na hru narazit ve třech podobách zvaných jako „Punto Banco“, „Baccarat Chemin de Fer“ a „Baccarat Banque“, které od sebe vzájemně odlišuje způsob vedení banku a pravidlo pro tažení 3. karty.

Pravidla Baccarat

Všechny tři verze Baccaratu mají základní neměnné pravidlo, jímž se řídí začátek hry. Proti sobě hrají dvě strany jako „hráč“ a „bankéř“. Bankéř smí být ve hře pouze jeden, zatímco hráčů může být hned několik, hraje za ně však jeden zástupce. Ve všech verzích hry na jejím počátku každá strana obdrží dvě karty. Rozdíl pak nastává v dalším kroku, kdy se hráčům nabízí možnost táhnout třetí kartu nebo zůstat stát. Zatímco v některých případech se mohou libovolně rozhodnout, v jiných musí postupovat podle striktně stanovených kroků. Tím se otevírá možnost hru ovlivnit na základě nabytých zkušeností nebo podle odhadu a znalostí soupeře.

Přehled populárních hazardních her

Baccarat průběh hry

Začátek každého herního kola zahajuje rozdání dvou karet pro hráče i bankéře lícem dolů. Po tomto kroku se však další postup u jednotlivých verzí rozchází. Nejsnadnější variantou je Punto Banco, neboť hra nevyžaduje žádné zkušenosti ani znalost výhodných strategií. Hráči jsou naopak odkázáni na náhodu, která rozhoduje o jejich štěstí či neštěstí. Jinak tomu je ve verzi Baccarat Charmin de Fer a Baccarat Banque, kdy se strany mohou v rámci pravidel rozhodnout, zda doberou třetí kartu, aby se co nejvíc přiblížily číslu 9.

I v této hře může nastat situace, kdy hodnota prvních dvou karet hráče nebo bankéře ihned po vyložení vytvoří součet 8 nebo 9 bodů. V tu chvíli hra končí a dochází k jejímu okamžitému vyhodnocení. Další kartu nemůže hráč přijmout ani v případě, že je součet jeho karet vyšší než 6 bodů. Pokud první dvě karty hráče dávají dohromady součet maximálně 5 bodů, pak si přibírá ještě třetí kartu. Při dosažení 6 nebo 7 bodů stojí a další kartu nebere. Když hráč stojí, bankéř táhne další kartu opět jen při součtu karet maximálně 5 bodů, jestli si však hráč vzal třetí kartu, pak se jeho kroky odvíjí od vytažené karty soupeře a součtu hodnot vlastních karet.

Jak počítat hodnoty karet ve hře Baccarat

V Baccaratu se všechny karty s číslem 10 i všechny obrázkové karty počítají s hodnotou 0. Zbylé karty s vyobrazenými čísly mají hodnotu, která je na nich vyobrazena. Výjimku tvoří ještě Eso, které představuje jen 1 bod. Oproti Blackjacku se tato hra liší tím, že v ní není možné přetáhnout. Pokud je výsledek součtu dvou karet dvojciferné číslo, pak se počítá jen číslo na místě jednotek, tedy druhé v pořadí. Konkrétně se může jednat o případ, kdy hráč obdrží karty s hodnotami 6 a 7 bodů, jejichž součet je 13. Pro další postup hry se počítá s hodnotou 3.

Nejnižší hodnoty mohou hráči dosáhnout kombinací karet Esa a čísla 9, kdy je výsledek součtu 0. Od něj je odvozen i název hry baccara, což v italštině znamená právě nula. Naopak nejvyššího součtu 9 bodů lze docílit hned několika způsoby. Pokud dají dvě karty dohromady součet 8 nebo 9 bodů, pak je takový součet označován jako Natural. Ve Francii jej pak rozlišují na La Grande (velký v případě devítky) a La Petit (malý v případě osmičky). Když hráč dosáhne přirozeného součtu, hra tím definitivně končí.

Punto Banco

Tato verze má striktně stanovená pravidla, kterými se musí oba hráči řídit. Běžně se hraje se šesti nebo osmi balíčky karet, které jsou umístěné ve speciálním zařízením zvaném karetní bota. Ta se postupně přesouvá od hráče bankéři, kteří z ní táhnou karty. Hráč s karetní botou je nazýván bankéřem, přestože jeho funkci ve skutečnosti nezastává. Účastník hry s nejvyšší sázkou má čest odhalit karty, načež krupiér oznámí, zda a kdy mohou hráči vzít další kartu, nebo rovnou vyhlásí výsledek hry.

Hra pokračuje nebo stojí podle součtu prvních dvou karet. Třetí kartu hráči táhnou již lícem vzhůru tak, aby byla pro všechny přítomné viditelná. Pokud jeden z nich dosáhne součtu 8 nebo 9 hra končí. Když se ani jednomu nepodaří tohoto součtu dosáhnout hra pokračuje a na jejím konci vyhrává ten, kdo měl nejvyšší součet. Hráč dobírá třetí kartu, pokud je součet jeho prvních dvou karet od 0 do 5. Při vyšší bodové hodnotě stojí. Pokud stojí hráč, pak bankéř postupuje také jen v případě, že jeho karty tvoří součet maximálně 5 bodů. Naopak pokud hráč táhl, pak se řídí následujícími pravidly:

  • Jestli hráč obdržel kartu s hodnotou 2 nebo 3, bankéř dobírá kartu, pokud jeho karty tvoří součet 0 – 4 bodů
  • Když hráč obdrží kartu s hodnotou 4 nebo 5, bankéř dobírá kartu při součtu vlastních karet od 0 do 5 bodů
  • V případě, že hráč vytáhne kartu s hodnotou 6 nebo 7, bankéř dále dobírá karty jen při součtu prvních dvou karet 0 – 6 bodů
  • Jestli si hráč dobere kartu s číslem 8, pak bankéř dobírá třetí kartu, pokud jeho první dvě karty dávají součet 0 – 2 bodů
  • Získá-li hráč kartu s hodnotami 9, 10 nebo Eso, pak bankéř bere třetí kartu, pokud jeho součet tvoří 0 – 3 body

Chemin de Fer

Doslovný název této hry znamená „železnice“. Ke hře je využíváno obvykle šesti karetních balíčků. K velkému oválnému stolu se často vleze až 12 hráčů. Na jeho povrchu jsou vyznačeny dva čtverce určené pro sázky na hráče nebo bankéře. Do vyhrazeného prostoru uprostřed stolu se odkládají již použité karty a podíly ze hry, které připadnou jejímu provozovateli. Prvním bankéřem se stává hráč, který je po pravici krupiéra. Dále se hráči v této roli střídají.

Vedení banku

Bankéř před sebe na začátku hry položí sumu, o kterou je ochotný hrát. Poté má každý hráč možnost hrát sám proti celému banku tím, že dorovná jeho sázku a zvolá „Banco!“ Tzv. Vabank však může hrát pouze jediný hráč, a proto v případě, že se přihlásí více zájemců, má přednost ten, který sedí po pravici bankéře a zvolá: „Banco prime!“ Pokud nikdo neprojeví zájem hrát Vabank, pak účastníci sází postupně v daném pořadí. V případě, že výše všech sázek nepokryje sázku bankéře, mohou je dorovnat diváci. Pokud ji překročí, jsou nadbytečné sázky v opačném herním pořadí odstraněny.

Průběh hry

Krupiér napřed rozdá dvě karty bankéři a dvě karty hráči. Za hráče hraje účastník hry, který vsadil na hráče nejvyšší částku. Napřed své karty odhalí bankéř, až poté hráč, a krupiér oznamuje další průběh hry. Pokud hráč nebo bankéř dosáhli přirozeného součtu 8 nebo 9 bodů, hra končí a výherní sázky se okamžitě vyplácí. V opačném případě se postupuje podle následujících pravidel:

  • Pravidlo hráče:

Součet

Hráč

0 – 4

táhne 3. kartu

5

táhne 3. kartu nebo stojí

6 nebo 7

stojí

8 nebo 9

vyhrává z ruky

  • Pravidlo bankéře:

Bankéř táhne nebo stojí, pokud hráč stojí a hodnota součtu bankéřových dvou karet se pohybuje od 0 do 5 bodů. Pokud Hráč táhne 3. kartu, pak postupuje podle těchto pravidel:

Součet

Táhne, pokud může

Stojí, pokud může

Možnost volby

0 – 2

vždy táhne 3. kartu

 

 

3

1 – 7 nebo 10

8

9

4

2 – 7

1, 8, 9, nebo 10

 

5

5 – 7

1, 2, 3, 8, 9 nebo 10

4

6

6 nebo 7

1 – 5, 8, 9 nebo 10

 

7

 

vždy stojí

 

8 nebo 9

 

vyhrává z ruky

 

Taktizování nastává ve chvíli, kdy součet dvou karet tvoří hodnotu 5 bodů. Hráč, který vždy táhne bývá označován francouzským výrazem Tireur a ten, co naopak vždy stojí Douteur. Nevyplácí se však držet zvolené strategie příliš dlouho, protože jakmile ji soupeř odhalí, dostane se do výhody, což ovlivní i způsob sázení.

Baccarat Banque

Naproti bankéři sedí krupiér a hráči jsou rozděleni na pravou a levou polovinu stolu. Diváci se mohou do hry zapojit, jen pokud sázky hráčů nepokryjí v plné výši sázku bankéře. Karty jsou napřed krupiérem i hráči důkladně promíchány a následně rozděleny na tři hromádky pro pravý stůl, levý stůl a bankéře. Každý hráč postupně umístí svou sázku, a poté bankéř rozdává první tři karty po směru hodinových ručiček a v druhém kole další tři karty.

Karty pro hráče nalevo jsou společné pro všechny hráče na dané straně stolu, stejně tak v případě hráčů napravo. Bankéř se sám rozhoduje, se kterou stranou stolu bude hrát. V dalších krocích se hra pro hráče odvíjí podle stejných pravidel jako v případě Chemin de Fer. Představitel hráče dané strany však svou roli zastává, dokud vyhrává. Při prohře jeho místo nahradí jiný reprezentant. I v této verzi může hráč hrát Vabank na jedné straně nebo obou stranách stolu ve výši poloviny banku, přednostní právo v prvním kolem připadá hráči sedícímu po pravici bankéře, poté první hráč nalevo, dále zase druhý hráč napravo a tak dále. Když hráč hrající Vabank prohraje, může jej hrát znovu, aby své peníze získal zpět. Pokud prohraje podruhé, má poslední možnost.

Hra bankéře nepodléhá žádným pravidlům, kdy má stát nebo táhnout. V případě, že jeden stůl dosáhne výhry z ruky, pak platí stejná pravidla jako ve verzi Chemin de Fer. I v tomto případě dochází k taktizování při součtu karet udávajícím hodnotu 5 bodů. Hráči mohou sázet také na protější stůl, a tím svou taktiku maskovat. Pokud bankéř dosáhne součtu 8 nebo 9 ze tří karet, zatímco hráč vyhrává z ruky, stává se hráč celkovým vítězem hry.

Sázky ve hře Baccarat

Účastníci hry mohou sázet jen tři typy sázek. Sázka na hráče „Punto“, bankéře „Banco“ nebo remízu. Při sázce na hráče, účastníci hry sází na skutečnost, že součet jeho karet bude vyšší než součet karet bankéře nebo naopak. Každý přitom znásobuje nebo prohrává svou vlastní vsazenou částku. Na rozdíl od jiných her se v případě Baccaratu začíná na vyšších sumách. Nejnižší sázka se často pohybuje okolo 500 Kč, což je dáno tím, že provozovateli připadne provize ve výši 5 % z výhry. Vyhrávající sázky jsou přitom vypláceny v poměru 1:1.

Kde lze hrát hru Baccarat

Jelikož se jedná o velmi oblíbenou karetní hru plnou napětí a vysokých sázek, lze si ji zahrát téměř v jakékoliv herně nebo kasinu. Zájemci o požitek ze hry bez rizika si mohou vyzkoušet i bezplatnou verzi online Baccaratu na různých internetových portálech, aniž by se báli, že v případě prohry přijdou o své peníze. I online kasina však nabízejí zájemcům možnost zahrát si o skutečné peníze a požitek z hazardu si tak vychutnat kdekoliv a kdykoliv.

Zkuste štěstí v online casinu

22bet casino logo

22BET Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 8 000 Kč

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

22BET Casino recenze

20bet casino logo

20BET Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 3 000 Kč + 120 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

20BET Casino recenze

SG casino logo

SG Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 12 500 Kč + 200 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

SG Casino recenze

sportaza casino logo

Sportaza Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 12 500 Kč + 200 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

Sportaza Casino recenze

MostBet logo

MostBet Casino

Bonus: 125% bonus k prvnímu vkladu do výše 300 € + 250 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

MostBet Casino recenze

Časté dotazy

1️⃣ V čem spočívá hra Baccarat?

Proti sobě soupeří dvě strany jako hráč a bankéř a jejich cílem je přiblížit se součtem 2 – 3 karet co nejblíže hodnotě 9 bodů.

2️⃣ Jak se hraje Baccarat?

V současnosti existují tři verze této hry, které od sebe vzájemně odlišují podmínky pro rozhodování o tažení třetí karty nebo stání.

3️⃣ Kde je možné hrát Baccarat?

Tuto oblíbenou karetní hru si můžete vychutnat v hernách i kasinech nebo online na internetu, kde si vyberete verzi pro peníze nebo pro zábavu. Pokud však chcete hrát o peníze, musíte být starší 18 let.


Kristýna Baranová

Kristýna Baranová

Autorka článku – expertka na kasína a hazard
Sledujte mě: LinkedIn | Facebook
E-mail: kristyna@slothbet.com

Ve světě online casin se pohybuji již od roku 2019, kdy jsem začala navštěvovat české herny s přáteli. Do prostředí jsem se zamilovala a jednu dobu jsem pracovala jako krupiérka. Po čase jsem objevila zalíbení v online platformách a u nich jsem již zůstala. Snažím se pro vás komplexně recenzovat všechna online casina stoprocentně objektivně, abyste měli hazardní pole vždy perfektně zmapované, než se do něj vrhnete. Můžete se těšit i na spoustu novinek, bonusů a tipů. Všechny mé články naleznete zde.

O nás | Kontakt a spolupráce

2 Replies to “Baccarat”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SlothBet banner

© Copyright 2024 SlothBet