Podmínky užívání

SlothBet > Podmínky užívání

Upozornění

Webová stránka slothbet1.com je pouze webový portál informativního charakteru, který zahrnuje zajímavé informace ze světa hazardu (kasina, sázkové kanceláře, loterie, hazardní hry apod.), sportu a esportu.

Slothbet.com neprovozuje ani neorganizuje jakékoliv kasinové, sázkové či jiné hazardní hry, ani nezprostředkovává či se jiným způsobem nepodílí na procesování jakýchkoliv plateb.

Webová stránka slothbet1.com slouží pouze osobám starším 18 let, zároveň ale s ohledem na jurisdikci dané země, ve které se osoba nachází. Pokud je vám méně než 18 let, prosíme, opusťte webovou stránku slothbet1.com.

Provozovatel webu nezaručuje aktuálnost, spolehlivost a bezchybnost obsahu. Za újmu nebo vzniklou škodu, která by mohla být způsobena kvůli užití služeb a obsahu tohoto webu, není provozovatel v žádné formě zodpovědný.

Provozovatel dále nezaručuje a nenese odpovědnost za obsah třetích stran, na které webová stránka slothbet1.com odkazuje, a o kterých píše.

Vstoupíte-li na stránku slothbet1.com, činíte tak z vlastní iniciativy a je vaší zodpovědností, aby vše co na webové stránce vykonáváte, bylo v souladu s platnou legislativou jurisdikce, které podléháte.

Publikace nebo šíření obsahu ze zdrojů slothbet1.com je zakázáno, ale v případě odkazovaní odkazem na webové stránky slothbet1.com se může udělit výjimka. V případě potřeby kontaktujte provozovatele webu na emailu info@slothbet1.com.

Tyto podmínky webu slothbet1.com jsou platné pro jakoukoliv ze stran a platí po dobu neurčitou. Pokud je provozovatel nezmění, musí každá osoba navštěvující stránku  slothbet1.com podmínky výhradně dodržovat. Pro vypovězení těchto podmínek stačí, aby osoba opustila web slothbet1.com. Vypovězení podmínek z popudu provozovatele podléhá jeho vlastnímu uvážení a může tak učinit kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Tyto stránky jsou určené pro uživatele, kteří mají trvalý pobyt na místě, které umožňuje online kurzové sázení a účast na hazardních hrách.

Zásady ochrany osobních údajů

Na SlothBet, dostupné z https://www.slothbet1.com/cs/ patří soukromí našich návštěvníků mezi nejvyšší priority. Dokument Zásady ochrany osobních údajů obsahuje druhy údajů, které jsou sbírány a ukládány na slothbet1.com a informace o tom, jakým způsobem jsou používány. Pokud máte další otázky nebo vyžadujete vice dodatečných informace ohledně našich Zásad o ochraně osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné pouze na naše online aktivity a jsou platné pro návštěvníky našich webových stránek s odkazem na informace, které byly sdíleny nebo uloženy na SlothBet. Tyto zásady nejsou platné pro jakékoliv informace sbírané offline nebo přes kanály jiné, než jsou tyto webové stránky.

Souhlas

Použitím těchto webových stránek udělujete souhlas s našimi Zásadami ochrany osobních údaj a souhlasíte s jejich podmínkami.

Informace, které sbíráme

Osobní informace, které jsou po vás požadovány a důvody pro jejich poskytnutí vám budou přehledně vysvětleny v případě, že nás o tyto osobní informace požádáte.

V případě, že nás kontaktujete, můžeme získat informace, jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, obsah zprávy a přílohy, které nám zašlete a jakékoliv další vámi poskytnuté osobní informace.

Při registraci účtu vás můžeme požádat o kontaktní informace, včetně údajů jako jsou jméno, jméno společnosti, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Jak používáme vaše údaje?

Údaje, které sbíráme, používáme různými způsoby:

 • Poskytování, spravování a udržování našich webových stránek
 • Zlepšení, personalizaci a rozšíření našich webových stránek
 • Porozumění a analýza toho, jak používáte naše webové stránky
 • Vývoj nových produktů, služeb, prvků a funkčnosti
 • Komunikaci s vámi, a to přímým způsobem nebo prostřednictvím partnerů
 • V rámci zákaznických služeb, pro poskytování aktualizací a dalších informací souvisejících s webovými stránkami nebo pro marketingové a propagační důvody
 • Posílání e-mailů
 • Vyhledávání a prevenci podvodů

Záznam souboru

SlothBet postupuje podle standardních protokolů pro používáni záznamů souborů. Tyto soubory zaznamenávají návštěvníky při jejich návštěvě webových stránek. Takto postupují všechny hostující společnosti a jedná se o součást jejich analytik. Sbírané informace v rámci záznamu souborů zahrnují internetový protokol (IP) adres, typ internetového prohlížeče, Internet Service Provider (ISP), datum a čas, referující/výstupní stránky a případně také počet kliknutí. Tyto informace nejsou napojeny na jakékoliv identifikovatelné osobní údaje. Účelem těchto údajů je analýza trendů, správa stránek, trasování pohybu uživatelů na webových stránkách a sbírání demografických informací.

Cookies a Web Beacony

Jako ostatní stránky, také SlothBet využívá tzv. „cookies“. Tyto cookies jsou používány pro ukládání informací, jako jsou preference návštěvníků a informace o stránkách, které návštěvníci navštěvují na našem webu. Informace jsou používány pro optimalizaci uživatelského rozhraní našich webových stránek, přizpůsobení obsahu na základě typu prohlížeče návštěvníka a podobným účelům.

Zásady ochrany osobních údajů reklamních partnerů

Reklamní servery a sítě třetích stran využívají technologie, jako jsou cookies, JavaScript nebo Web Beacon, které jsou využívány v jejich reklamách a odkazech, které jsou zobrazovány na SlothBet a které jsou odesílány přímo do internetového prohlížeče uživatele. Ty během tohoto procesu automaticky získávají vaši IP adresu. Tyto technologie jsou používány za účelem měření efektivity reklamních kampaní a přizpůsobení obsahu reklam, které se vám na navštívených webových stránkách zobrazují.

Upozorňujeme, ze SlothBet nemá žádný přístup nebo kontrolu nad těmito cookies soubory, kterých inzerenti třetích stran využívají.

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran

SlothBet Zásady ochrany osobních údajů neplatí pro ostatní inzerenty nebo webové stránky. Proto vám doporučujeme se seznámit s konkrétními Zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran, jako jsou reklamní servery, pro vetší informovanost. Ty mohou zahrnovat jejich praktiky a instrukce o tom, jak odvolat souhlas u konkrétních možností.

Můžete se rozhodnout pro zákaz cookies v nastavení vaše internetového prohlížeče. Pro podrobnější informace o správě cookies vašem webovým prohlížeče se můžete obrátit na jeho oficiální stránky.

GDPR práva na ochranu osobních údajů

Chceme se ujistit, že máte kompletní povědomí o všech svých právech na ochranu osobních údajů.

Každý uživatel má právo na následující:

 • Právo na přístup – Máte právo vyžádat si kopie svých osobních údajů. Za tuto službu může být účtován malý poplatek.
 • Právo na opravu – Máte právo vyžádat si opravu jakýchkoliv osobních údajů, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné. Dále máte právo vyžádat si doplnění údajů, o kterých se domníváte, že jsou nekompletní.
 • Právo na výmaz – Máte právo vyžádat si výmaz osobních údaj, dle konkrétních podmínek.
 • Právo na omezené zpracování – Máte právo vyžádat si omezené zpracování osobních údajů, dle konkrétních podmínek.
 • Právo projevit nesouhlas se pracováním – Máte právo projevit nesouhlas s našim zpracováváním vašich osobních dat, dle konkrétních podmínek.
 • Právo na přenos dat – Máte právo vyžádat si přenos u nás evidovaných vašich osobních údajů jiné organizaci, a to přímo nebo dle konkrétních podmínek.

V případě podání žádosti máme měsíc na její vyřízeni. V případě, že chcete těchto práv využít, nás kontaktujte.

Osobní údaje nezletilých

Naší prioritou je zvýšená ochrana dětí během jejich používáni internetu. Rodičům doporučujeme podrobně monitorovat nebo sledovat online aktivitu svých dětí.

SlothBet vědomě nesbírá žádné identifikovatelné osobní údaje od nezletilých osob mladších 15 let. Pokud máte dojem, že vaše dítě tento druh údajů zveřejnilo na naší webové stránce, doporučujeme vám nás okamžitě kontaktovat. Uděláme vše pro jejich rychlé odstranění z našich záznamů.

Pravidla a podmínky

Tyto pravidla a podmínky specifikuji pravidla a regulace pro použití SlothBet webové stránky, umístěné na https://www.slothbet1.com/.

Přístupem na tuto webovou stránku souhlasíte s těmito pravidly a podmínkami. Pokud nesouhlasíte v úplném znění pravidel a podmínek vypsaných na této stránce, nepokračujte v používání webu SlothBet.

Následující terminologie je platná pro tyto Pravidla a Podmínky, Zásady ochrany osobních údajů, Disclaimer a všechny Dohody: „Klient“, „Vy“ a „Vaše“ odkazuje na vás, osobu přihlašující se na tuto webovou stránku v souladu s podmínkami a pravidly Společnosti. „Společnost“, „Nás samotných“, „My“ a „Naše“ odkazuje na naši Společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „Nás“ odkazuje jak na klienta, tak na nás samotné.  Veškeré termíny odkazují na nabídku, souhlas a zvážení platby nutné pro zahájení procesu naší asistence vůči Klientovi tím nejlepším možným způsobem za účelem včasného naplnění požadavků Klienta v podobě služeb definovaných Společnosti, v souladu s platnými zákony země, ve které se nachází. Jakékoliv použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném nebo množném čísle, s využitím velkých písmen a/nebo on/ona nebo oni je zaměnitelné, a tedy označuje to samé.

Cookies

Využíváme cookies. Přístupem na SlothBet souhlasíte s použitím cookies, a také souhlasíte se

Zásadami ochrany osobních údajů.

Většina interaktivních webů využívá cookies, díky kterým má přístup k údajům o každé návštěvě uživatele. Cookies jsou používány naší webovou stránku pro zajištění funkčnosti některých oblastí a díky tomu zjednodušení návštěvy stránek pro uživatele. Cookies mohou využívat také někteří naši affiliate/reklamní partneři.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, SlothBet a jeho poskytovatelé licencí mají duševní vlastnictví na veškeré materiály na webu www.slothbet1.com. Veškerá práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Přístup na web SlothBet je možný pro osobní využití, a musí být v souladu s nastavenými pravidly a podmínkami.

Není povoleno:

 • Opětovně publikovat materiály z webu www.slothbet1.com;
 • Prodávat, pronajímat nebo částečné licencovat materiály z webu www.slothbet1.com;
 • Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiály z webu www.slothbet1.com;
 • Dále distribuovat obsah z webu www.slothbet1.com.

Část těchto webových stránek nabízí uživatelům příležitost psát nebo vyměňovat si názory a informace ve vyhrazených oblastech webových stránek. SlothBet nefiltruje, needituje, nepublikuje a nekontroluje komentáře před jejich umístěním na webové stránky. Komentáře nepředstavují názory a mínění SlothBetu, jeho reprezentantů a partnerů. Komentáře představují názory a mínění osoby, která jej zveřejňuje. V rozsahu povoleném platnými zákony, SlothBet nenese odpovědnost za Komentáře nebo jakoukoliv další odpovědnost, způsobené škody nebo výdaje způsobené v důsledku jakéhokoliv použití nebo zveřejnění nebo zobrazení Komentáře na této webové stránce.

SlothBet si vyhrazuje právo kontrolovat všechny Komentáře a odstranit jakékoliv Komentáře, které mohou být považovány za nevhodné, urážlivé nebo v rozporu s těmito Pravidly a Podmínkami.

Zaručujete a prohlašujete následující:

 • Máte právo vkládat Komentáře na naši webovou stránku a máte všechny potřebné licence a povolení k tomuto kroku;
 • Komentáře nenarušují jakékoliv duševní vlastnictví, autorské právo, patent nebo ochrannou známku třetí strany;
 • Komentáře neobsahují jakýkoliv pomlouvavý, hanlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který je narušením soukromí;
 • Komentáře nebudou použity pro prosazování nebo promo nebo reprezentaci obchodování nebo reprezentaci obchodních aktivit nebo nezákonných aktivit.

Napsáním komentáře udělujete správcům webu SlothBet souhlas pro využití, reprodukci, úpravu, sdílení jakýchkoliv vašich Komentářů v jakýchkoliv podobách, formátech nebo médiích.

Hypertextové odkazy na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předem uděleného písemného souhlasu:

 • Vládni agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Online adresáře a jejich poskytovatelé mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem, jakým je běžné;
 • Systémové Akreditované podniky s výjimkou neziskových organizací, obchodní centra pro nákup charitativních produktů a skupiny věnující se charitativnímu vybírání prostředků, které nemohou na naše webové stránky odkazovat.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku nebo na další podstránky našeho webu v případech, že odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nenaznačuje falešné sponzorství, partnerství; (c) je v souladu s obsahem odkazovaných stránek.

Můžeme zvážit a schválit ostatní žádosti o odkazy, a to od následujících druhů organizaci:

 • běžné známé zákaznické a/nebo firemní zdroje informací;
 • komunitní stránky;
 • asociace nebo jiné skupiny reprezentující charity;
 • distributoři online adresářů;
 • internetové portály;
 • účetní, právní a poradenské firmy;
 • vzdělávací instituce a obchodní asociace.

Žádosti od těchto organizací schválíme v případě, že se rozhodneme, že: (a) odkaz nás nebo naše podnikání neukáže v nepřiznivém světle; (b) organizace s námi nemají negativní záznam; (c) viditelnost hypertextového odkazu je pro nás příznivá; (d) kontext odkazu je obsahem běžných informaci.

Tyto organizace mohou odkazovat na naše domovské stránky v případech, že odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nenaznačuje falešné sponzorství, partnerství nebo schválení jakéhokoliv druhu a odkazující na stranu nebo její produkty a/nebo služby; (c) je v souladu s obsahem odkazovaných stránek.

Pokud patříte mezi organizace uvedené v odstavci č. 2, uvedeném výše, a máte zájem o odkazování na naše webové stránky, musíte nás informovat odesláním e-mailu společnosti SlothBet. Uveďte prosím vaše jméno, název organizace, kontaktní informace, ale také URL na vaše stránky, seznam URL, ze kterých plánujete odkazovat na naše webové stránky a seznam URL, ke kterým chcete odkazovat. Počkejte 2-3 týdny na odpověď.

Schválené organizace mohou vložit hypertextové odkazy na naše webové stránky následovně:

 • Použitím našeho obchodního jména;
 • Použitím uniformovaného lokátoru zdroje, ke kterému je odkazováno;
 • Použitím jakéhokoliv jiného popisu naší webové stránky, na kterou je odkazováno tak, aby odkaz dával smysl v kontextu a formátu obsahu na odkazovaných stránkách.

Použití loga SlothBet nebo jiného grafického obsahu bude umožněno pro odkazování po dohodě bez dohody o licencování ochranné známky.

iFrames

Bez předešlého schválení a písemného povolení není možné vytvářet iFrames kolem naší webové stránky, které by mohly jakkoliv změnit vizuální reprezentaci nebo zobrazení našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah

Neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoliv odkaz, který se objevuje na vašich webových stránkách. Souhlasíte, že nám poskytnete ochranu a obhajobu v případě jakýchkoliv žádostí vyplývajících z vašich webových stránek. Žádné odkazy nemohou být umístěny na jakýchkoliv webových stránkách, které je možné interpretovat jako hanlivé, obscénní, kriminální nebo které porušují nebo jsou jinak v rozporu se zákonem, podporují porušení zákona nebo jsou v rozporu s právy třetích stran.

Vaše soukromí

Přečtěte si prosím Zásady o ochrany osobních údajů

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo vyžádat odstranění všech odkazů nebo jakéhokoliv konkrétního odkazu na naše webové stránky. Žádost musíte schválit okamžitě a odstraníte na naši žádost všechny odkazy vedoucí na naše webové stránky. Dále si vyhrazujeme právo upravit tyto pravidla a podmínky a podmínky pro umisťování odkazů, a to kdykoliv. Odkazováním na naše webové stránky souhlasíte s pravidly pro odkazování v těchto pravidlech a podmínkách.

Odstranění odkazu z naší webové stránky

Pokud najdete jakýkoliv odkaz na naší webové stránce, který je z jakéhokoliv důvodu urážlivý, můžete nás kdykoliv kontaktovat a o této skutečnosti nás informovat. Zvážíme vaši žádost pro odstranění odkazu, nejsme však povinni této žádosti vyhovět nebo na ni přímo reagovat. Nezajišťujeme pravost informací na této webové stránce, negarantujeme jejich úplnost nebo přesnost; dále neslibujeme nebo neujišťujeme o tom, že stránky budou neustále k dispozici nebo, že materiál stránek bude aktualizován.

Disclaimer

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a

podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek. Nic v tomto zřeknutí se odpovědnosti nebude:

 • omezovat nebo vyčleňovat naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo osobní zranění;
 • omezovat nebo vyčleňovat naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné jednání;
 • omezovat naši nebo vaši odpovědnost v jakýchkoliv případech, které nejsou v souladu s platnými zákony;
 • vylučovat jakékoliv naše nebo vaše odpovědnosti, které nelze podle platných zákonů vyloučit.

Omezení a zákazy odpovědnosti uvedené v této části a kdekoliv jinde v sekci Disclaimer: (a) jsou předmětem předchozího paragrafu; a (b) řídí všechny závazky vyplývající z prohlášení o vyloučení odpovědnosti, tj odpovědnosti vyplývající ze smlouvy, v deliktu a za porušení zákonné povinnosti.

Dokud jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakékoli povahy.

Zásady používání souborů cookies

Toto jsou Cookies podmínky pro web SlothBet, dostupného z www.slothbet1.com

Co jsou to Cookies?

U téměř všech profesionálních webových stránek je běžnou praxí používáni cookies, což jsou malé soubory, které jsou stažené do vašeho počítače pro zlepšení uživatelského zážitku z webu. Tato stránka popisuje, jaké informace jsou sbírány, jak je používáme a jak v některých případech tyto cookies ukládáme. Dále s vámi sdílíme, jak zabránit ukládání cookies, to vám může výrazně zhoršit zážitek z webu a znemožnit správnou funkčnost stránek a některých jejich elementů.

Jak používáme Cookies?

Cookies používáme z různorodých důvodu, které rozvádíme níže. Bohužel neexistuje možnost zakázání cookies bez zhoršení funkčnosti webu či jeho prvků. Doporučujeme vám proto nechat cookies povolené, pokud si nejste jisti, zda je potřebujete při používání vámi využívaných služeb.

Zakázání Cookies 

Cookies můžete zakázat v úpravě nastavení ve vašem internetovém prohlížecí (pro Nápovědu se obraťte přímo na poskytovatele prohlížeče). Upozorňujeme, že zákaz cookies ovlivní funkčnost těchto a moha dalších webů, které navštívíte. Zákaz cookies většinou způsobí nefunkčnost některých prvků na těchto stránkách. Proto se doporučuje cookies nezakazovat.

Cookies, které nastavujeme

 • Cookies spojené s e-mailovými newslettery
 • Tato stránka nabízí newsletter nebo e-mail přihlášení a cookies mohou být použity pro zapamatování toho, zda jste již k této službě registrováni nebo zobrazení konkrétních notifikací, které mohou být platné pro přihlášené/nepřihlášené uživatele.
 • Formuláře týkající se cookies
 • Při odeslání údajů přes formuláře, jako jsou ty na kontaktních stránkách nebo v komentářích, mohou být cookies nastaveny pro zapamatování uživatelských údajů pro budoucí korespondenci.

Cookies třetích stran

V některých speciálních případech používáme také cookies poskytované důvěryhodnými třetími stranami. Následující sekce detailně popisuje cookies třetích stran, se kterými se můžete na těchto stránkách setkat.

 • Tato stránka využívá Google Analytics, což je jeden z nejrozšířenějších a nejdůvěryhodnějších řešení analytiky pro web, které nám pomáhá porozumět tomu, jak jsou naše stránky používány a jak můžeme tuto zkušenost vylepšit. Tyto cookies mohou sledovat aspekty, jako jsou délka strávená na webu a stránky, které byly navštíveny. Díky tomu můžeme vytvářet další zajímavý obsah. Pro více informací ohledně Google Analytics cookies se obraťte na stránky Google Analytics.
 • Analytika třetích stran je používána pro trasování a měření použití těchto stránek, na základě kterých můžeme dále vytvářet obsah. Tyto cookies mohou sledovat faktory, jako jsou délka návštěvy stránek nebo jaké stránky jsou navštěvovány, to nám pomáhá porozumět tomu, jak stránky vylepšit.
 • Čas od času testujeme nové prvky a vytváříme malé změny ve způsobech, jakými je stránka zobrazována. Během testování stránek mohou být cookies využívány pro zajištění bezproblémové zkušenosti se stránkami včetně porozumění optimalizace, kterou uživatelé preferují.
 • Je pro nás důležité porozumět všem statistikám ohledně množství návštěvníků našich stránek, kteří skutečně provedou nákup. Jedná se o údaje, které cookies sledují. Toto je pro vás důležité, jelikož na základě těchto údajů můžeme predikovat obchodovaní, které nám umožní monitorovat naše reklamy a ceny produktu pro zajištění nejlepší možné ceny.
 • Google AdSense služby jsou používány pro reklamní účely, ty využívají DoubleClick cookie pro sdílení relevantnějších reklam napříč webem a limitují počty reklam, které jsou vám zobrazovány. Pro více informací ohledně Google AdSense navštivte oficiální FAQ ochrany osobních údajů Google AdSense.
 • Hned několik partnerů za nás zpracovává inzerce a affiliate trasovací cookies nám jednoduše umožní sledovat, zda naši zákazníci přichází na stránky přes stránky našich partnerů a díky tomu víme, jakým způsobem partnery ohodnotit nebo jak našim affiliate partnerům připsat bonusy, které vám mohou poskytovat při provedení nákupu.

Další informace

Doufáme, že výše zmíněné informace vyjasnily všechny vaše otázky. Jak je zmíněno výše, v případě jakýchkoliv nejasností, když nevíte, jak postupovat, je bezpečnější nechat cookies povolené v případě, že chcete využívat prvky na těchto stránkách v plném rozsahu.

Nicméně, pokud máte zájem o další informace, můžete nás kdykoliv kontaktovat jednou z preferovaných metod:

 • Návštěvou tohoto odkazu: https://www.slothbet1.com/cs/kontakt/

SlothBet banner

© Copyright 2024 SlothBet