Vrhcáby

Pro všechny milovníky hazardu a kostkových her jsou vrhcáby dokonalou volbou. V této hře se rozhodně nemůžete spoléhat jen na štěstí. O výsledku rozhodne především vaše strategie.

Vrhcáby
Desková hra vrhcáby

Znáte deskovou hru vrhcáby (angl. backgammonn)? (zdroj: pixabay.com)

Tato kostková hra je často známá pod názvem Backgammon a hráči ji mohou hrát jen pro zábavu nebo o skutečné peníze. Délka jednoho kola se zpravidla pohybuje okolo 30 minut, takže má hra opravdu rychlý spár a nehrozí, že by se hráč během ní začal nudit. Pro začátečníky však mohou být základní pravidla zpočátku poměrně matoucí, přestože nejsou nijak složitá. Jakmile však přijdete na správnou strategii, zvýší se i vaše šance na výhru. S trochou praxe se z vás může brzy stát mistr.

Populární hazardní hry

Historie hry vrhcáby

Jedná se o jednu z historicky nejstarších deskových her na světě. Z archeologických nálezů vyplývá, že se hrála už ve starověkém Egyptě, Sumeru, Mezopotámii i Persii. Do českých zemí zavítala někdy na přelomu 10. a 11. století, přesto se největší oblibě těšila až o 300 let později. Hráči oddávající se této hře jsou často vyobrazování i na kamnových kachlích z 15. století. V průběhu let se vzhled desek i kamenů různě měnil a některé sady představují hotová umělecká díla. Některé kameny na sobě nesou například vyobrazení portrétů hrdinů z třicetileté války.

Základní pravidla

Tato desková hra je určená jen pro dva hráče, z nichž každý má jednu barvu kamenů. Nejčastěji hrací sady obsahují bílé a černé kameny, jejich barva se může v různých provedeních lišit, stejně jako grafické ztvárnění hrací desky. Dále je součástí sady kelímek, dvě šestistěnné kostky a „dublovací“ kostka. Kelímek má zabránit, aby hráč během hodu podváděl. Pokud se kostka po hodu ocitne mimo hrací desku, zůstane na její hraně nebo na kamenu, pak je celý hod neplatný. Cílem hráče je, aby všechny své kameny napřed dovedl do své ohrádky, a poté je vyvedl ven. Dráhy hráčů jsou však protisměrné, takže musí sami postupovat co nejrychleji, a zároveň blokovat kameny protihráče.

Na obrázku níže je zobrazena základní pozice kamenů na hrací desce. Každý hráč postupuje po směru šipek ve tvaru klínů a proti směru svého soupeře. Na jednom klínu přitom může být libovolný počet kamenů, které lze na sebe i v případě potřeby naskládat. Každý hráč tak na jednom klínu může mít klidně všech 15 kamenů naráz.

hra vrhcáby

Jak pohybovat s kameny

Hráč nesmí vstoupit na klín, na němž se nachází minimálně dva kameny protihráče. Pokud se na daném klínu nachází však jen jeden kámen soupeře, a hráč na klín sám vstoupí, vyhodí tím soupeřův kámen na tzv. přepážku (nebo bar). Hráč, který má některý kámen na přepážce nemůže pokračovat ve hře s ostatními kameny, dokud všechny kameny z přepážky nepřesune zpět do hry. Strategie hráčů spočívá především ve snaze obsazovat a blokovat jednotlivé klíny a vyhazovat kameny protihráče ze hry.

Vrhcáby – průběh hry

Prvním úkolem hráče je přesunout všechny své kameny do vlastní vnitřní ohrádky. Hráč s bílými kameny má vymezený prostor s klíny od 6 do 1 (označené bílými čísly). Ohrádku pro hráče s černými kameny tvoří protější část s čísly 19 – 24 (z pohledu černého se jedná o klíny 6 – 1). Už od začátku hry má každý hráč ve své ohrádce 5 kamenů, zbývá mu tedy přesunout k nim zbývajících 10. Na obrázku níže je rozdělení jednotlivých částí hrací desky.

hra vrhcáby

 • 1A: Vnitřní ohrádka hráče s bílými kameny – zde musí hráč na začátku hry přesunout postupně všechny své kameny, aby je mohl postupně vyskladňovat.
 • 1B: Vnější ohrádka hráče s bílými kameny, přes kterou hráči postupují
 • 2A: Vnitřní ohrádka hráče s černými kameny – stejně jako bílý hráč, i on musí napřed své kameny dostát do tohoto prostoru
 • 2B: Vnější ohrádka hráče s černými kameny – opět tvoří prostor pro postup kamenů obou hráčů
 • 3: Přepážka/bar: na toto místo hráči odkládají kameny, které jim soupeř vyhodil z hrací plochy
 • 4: Prohlubeň pro hráče s bílými kameny: Na toto místo odkládá bílý hráč ty kameny, které vyskladnil/vyvedl ze hry
 • 5: Prohlubeň pro hráče s černými kameny: Zde odkládá černý hráč kameny, které vyskladnil/vyvedl ze hry
 • 64: Hrací kostka s čísly 2, 4, 8, 16, 32, 64 zdvojnásobuje sázky

Jak probíhají tahy hráčů

Tahy jednotlivých hráčů se v průběhu hry střídají. Může však dojít k situaci, kdy svou strategií hráč na nějaký čas protihráče vyřadí ze hry. Každý tah řídí dvě šestistěnné kostky, kterými se hází pomocí kelímku. Hra však začíná tím, že každý hráč hodí jen jednou kostkou, a ten s nejvyšší hodnotou začíná. V případě hodu stejných čísel se původní sázka ve hře zdvojnásobí a hráči hází znovu. Takto se pokračuje, dokud některý z hráčů nehodí vyšší číslo. První tah se pak určuje podle čísla, které padlo na jeho kostce a čísla, které padlo na kostce soupeře.

Hráči se svými hracími kameny postupují vždy na dvakrát. K tomu mohou využít jeden kámen nebo dva kameny, se kterými zahrají hodnotu z každé kostky. Když tedy hodí 7 a 3 a rozhodnou se hrát jen jedním kamenem, musí jej nejprve přesunout o 7 nebo 3 klíny, pokud tyto klíny neokupuje protihráč minimálně dvěma svými kameny, a pak v tahu pokračovat. Pokud je daný klín zabraný, musí si hráč vybrat jiný kámen, kterým může tah zahrát nebo zůstane v tomto kole stát. Není tedy možné obě hodnoty kostek sečíst, a pak posunout kámen na klín s výslednou hodnotou.

Hodí-li hráč kostkami dvě stejná čísla, dává mu to možnost táhnout dvojnásobně, tedy až čtyřikrát jedním kamenem nebo tah rozdělit více kamenů. Podle libosti lze táhnout třikrát jedním kamenem a jednou jiným, dvakrát jedním a dvakrát druhým kamenem nebo táhnout jednou čtyřmi různými kameny. Každý tah však musí rozdělit do několika kroků podle hodnoty na kostkách, jak bylo popsáno výše, a předem zkontrolovat, zda je dané políčko volné. Hráč musí táhnout kamenem nebo kameny vždy, když je to možné. Pokud může zahrát jen jednu hodnotu z hozených kostek, pak musí zvolit tu vyšší.

Vyhazování kamenů a vracení do hry

Blokování klínu dvěma stejnými kameny jednoho hráče se někdy říká „bod“ (angl. point). To znamená, že se hráči podařilo vytvořit pro sebe opěrný bod a pro soupeře bariéru, protože na klín nemůže vstoupit. Pokud je na klínu pouze jeden kámen, pak jej protihráč vstupem na toto políčko vyhodí. Vyhozený kámen se tím přesune na přepážku (bar) uprostřed hrací desky. Dokud se hráči, který má jeden nebo více kamenu na přepážce nepodaří vrátit je postupně všechny do hry, nesmí hrát ani s jinými kameny.

Aby se hráči podařilo vrátit do hry, musí hodit hodnoty jedna (tím se jeho kámen posune na klínek s číslem 24) až šest (to jej přesune na klínek číslo 19). Problém pro něj nastává v případě, že tato vstupní pole pod čísly 1 – 6 svými nejméně dvěma kameny blokuje protihráč. Obsazení všech šesti vstupních polí se nazývá prima (prime) a hráč s vyhozenými kameny nemůže hrát (ani házet kostkou), dokud se některý ze vstupních klínů neuvolní. Po návratu kamene zpět do hry s ním musí hráč absolvovat celé kolečko znovu.

Prima

Pokud protihráč svými kameny blokuje všechny klíny s hodnotou 1 – 6 tím, že má na nich umístěné alespoň dva kameny, nemůže se jeho soupeř vrátit do hry. Jakmile však jedním kamenem posune, a druhý zůstane na klínu sám, smí se soupeř s vyhozenými kameny postupně vrátit do hry tak, že hodí hodnotu odpovídající danému klínu. Tímto krokem zároveň vyhodí zbylý kámen protihráče.

Vyvádění vlastních kamenů z vlastní ohrádky

Aby mohl hráč začít kameny z ohrádky vyvádět, napřed je do ní musí všechny dostat. Jednotlivé kameny přitom nemusí obsadit všechny klíny v ohrádce, ale mohou být libovolně rozprostřené. Jeden klín může obsahovat i všech 15 kamenů současně. Kameny z hrací desky vyvádí hráči podle hodnoty hozené na kostkách. Pokud jsou klíny v ohrádce hráče obsazené jen do určité části a daný hráč hodí vyšší hodnotu, než je hodnota klínu, na němž leží nejvzdálenější kámen, může jej z tohoto políčka taktéž odstranit.

V případě, že by se hráči s bílými kameny podařilo v situaci vyobrazené níže na kostkách hodit hodnotu 6 a 4, mohl by z klínu číslo 5 ve vlastní ohrádce odstranit jeden kámen, protože se jedná o nejvzdálenější kámen. Protože je ale klín číslo 4 prázdný a na klínu 5 zbyl ještě jeden kámen, musí druhý tah provést tím, že jej přesune o 4 políčka na klín číslo 1.

hra vrhcáby

I při vyvádění kamenů je výhodné, pokud se hráči podaří hodit na obou kostkách stejnou hodnotu, protože v tu chvíli může z vnitřní ohrádky vyvést až 4 své kameny. Pokud by na obrázku výše byl jako poslední klín obsazen ten s číslem 4 a hráč by hodil 5 nebo 6, opět může nejvzdálenější kámen od klínu číslo 1 odstranit. Lze tak učinit i v případě, že mezi 1 – 4 zůstane neobsazený klín.

Vyvádění kamenů z vlastní ohrádky je nejlepší, pokud se na přepážce nenachází žádný soupeřův kámen. V opačném případě pak musí hráč postupovat tak, aby protihráči neposkytl možnost vyhození osamělého kamene z klínu, když se bude vracet do hry. V tu chvíli přichází na řadu taktizování a vymýšlení nejvhodnější strategie. Pokud dojde k vyhození kamene z vlastní ohrádky hráče, musí po návratu do hry s kamenem opět absolvovat celé kolečko.

Strategie hry

Pro hráče je velmi výhodné, pokud se jim svými kameny podaří pokrýt souvislý prostor, a tím vytvořit bariéry pro protihráče. Zejména ze začátku hry se proto vyplácí zahrát hodnotu každé kostky jiným kamenem a pokrýt tak co nejdříve co největší plochu. Podle hodnot hozených na kostkách na začátku hry lze postupovat podle doporučení uvedeného v tabulce níže. V ní je ve sloupci hod kostek uvedeno vždy jako první vyšší číslo, avšak stejné doporučení platí i při jejich opačném pořadí. Cílem této strategie je upevnit svou pozici, ztížit hru protihráči a zároveň v co nejkratším čase zvítězit.

Hod na kostce

Doporučený tah

2 a 1

24/23 a 13/11

3 a 1

8/5 a 6/5

4 a 1

24/23 a 13/19

5 a 1

24/23 a 13/8

6 a 1

13/7 a 8/7

3 a 2

24/21 a 13/11

4 a 2

8/4 a 6/4

5 a 2

24/22 a 13/8

6 a 2

24/18 a 13/11

4 a 3

24/21 a 13/9

5 a 3

8/3 a 6/3

6 a 3

24/18 a 13/10

5 a 4

24/20 a 13/8

6 a 4

24/18 a 13/9

6 a 5

24/13

Ukončení hry a bodování

Konec hry nastává ve chvíli, kdy se jednomu hráči podaří vyvést všechny kameny z vlastní ohrádky nebo se jeden z hráčů vzdá. Celkově však existují tři druhy výher, za něž vítěz získává 1 – 3 body, což podle způsobu výhry i násobí původní sázku.

 • Běžná výhra: nastává v případě, že se protihráči podaří vyvést z vlastní ohrádky alespoň 1 vlastní kámen. Vítěz tak získá 1 bod, a tím vyhrává jednoduchou sázku.
 • Gammon: když protihráč nedokáže vyvést z vlastní ohrádky ani jeden kámen, pak vítěz za výhru získává 2 body a původní sázka se tím dvojnásobí.
 • Backgammon: jedná se o nejvyšší možnou výhru, která nastává v případě, že se protihráči nepodaří vyvést ani jeden kámen z vlastní ohrádky a jiný jeho kámen se při ukončení hry nachází v soupeřově ohrádce nebo na přepážce. Vítěz tak vyhrává trojnásobek sázky.

Sázky a jejich zvyšování v průběhu hry

V této kostkové hře se sázky zdvojnásobují pomocí speciální kostky s maximální hodnotou 64, která je běžně označována jako dablovací kostka (doubling cube). Jedná se šestistěnnou kostku s hodnotami 2, 4, 8, 16, 32, 64 a na začátku hry se nachází uprostřed přepážky. Hráč může svou sázku zdvojnásobit předtím, než odehraje svůj tah a to tím, že kostku přetočí na stranu s hodnotou 2 a přesune ji na soupeřovu polovinu přepážky. Ten má možnost zdvojnásobenou sázku přijmout nebo se rovnou vzdát.

Když se hráč rozhodne navýšenou sázku přijmout, pokračuje se dál ve hře. Další navýšení pak může provést hráč, který prvotní navýšení přijal, avšak nemusí tak učinit vůbec. V případě dalšího navýšení otočí před svým tahem šestistěnnou kostku na stranu s hodnotou 4 a přesune ji opět na stranu přepážky protihráče. Konečná výhra se pak ještě násobí podle způsobu, kterým vítěz hru vyhraje, takže i po jejím opětovném zdvojnásobení může dojít k dalšímu navýšení při výhře gammon nebo backgammon.

Vrhcáby kostky

Oproti variantě Vrhcáby Backgammon se jedná o zcela jinou hru. Jediné, co hráči ke hře potřebují, je 5 hracích kostek a papír s tužkou pro zaznamenání hozených bodů. Hráčů může být několik a vzájemně se během hry v hodu kostkami střídají. Podle hozených hodnot se rozhodnou, které kostky ponechají, a se kterými budou házet znovu. Během svého kola však může každý hráč hodit pouze dva opravné hody. Cílem je dosáhnout některé z výhodných předepsaných kombinací, a přitom získat co nejvyšší součet bodů v rámci jednoho kola i celé hry.

Kde lze hrát vrhcáby

Tuto oblíbenou deskovou hru si můžete zahrát s přáteli i rodinou nebo na profesionální úrovni v pořádaných turnajích. Různé internetové portály Vrhcáby nabízejí také v online formě pro zábavu nebo za peníze. Můžete tak napřed přijít hře na kloub a vypilovat svou strategii, a teprve poté se vrhnout do vod hazardu a zkusit své štěstí se skutečnými sázkami. Abyste se však mohli od hry o peníze zapojit, musíte být starší 18 let.

Zkuste štěstí v online casinu

22bet casino logo

22BET Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 8 000 Kč

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

22BET Casino recenze

20bet casino logo

20BET Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 3 000 Kč + 120 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

20BET Casino recenze

Sportuna Casino

Uvítací bonus: Bonusový balíček do výše 25 000 Kč

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

Sportuna Casino recenze

sportaza casino logo

Sportaza Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 12 500 Kč + 200 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

Sportaza Casino recenze

MostBet logo

MostBet Casino

Bonus: 125% bonus k prvnímu vkladu do výše 300 € + 250 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

MostBet Casino recenze

Časté dotazy

1️⃣ Co jsou vrhcáby?

Je to jedna z nejstarších dochovaných deskových her pro dva hráče, kde nelze spoléhat jen na štěstí ve hře, ale především na správnou strategii.

2️⃣ Co je součástí hrací sady?

Hra obsahuje hrací desku, která většinou zároveň funguje jako úložná a přepravní krabička, 15 hracích kamenů v jedné barvě, 15 hracích kamenů v druhé barvě, kelímek pro házení, dvě klasické šestistěnné kostky a jednu dublovací kostku ke zvyšování sázek.

3️⃣ Jak lze ve hře vyhrát?

V této deskové hře mohou hráči vyhrát tím, že vyvedou všechny své kameny z ohrádky nebo se jejich soupeř vzdá. V prvním případě však za konkrétní způsob výhry získává vítěz body, které dále násobí sázku, a tím i celkovou výhru.


Kristýna Baranová

Kristýna Baranová

Autorka článku – expertka na kasína a hazard
Sledujte mě: LinkedIn | Facebook
E-mail: kristyna@slothbet.com

Ve světě online casin se pohybuji již od roku 2019, kdy jsem začala navštěvovat české herny s přáteli. Do prostředí jsem se zamilovala a jednu dobu jsem pracovala jako krupiérka. Po čase jsem objevila zalíbení v online platformách a u nich jsem již zůstala. Snažím se pro vás komplexně recenzovat všechna online casina stoprocentně objektivně, abyste měli hazardní pole vždy perfektně zmapované, než se do něj vrhnete. Můžete se těšit i na spoustu novinek, bonusů a tipů. Všechny mé články naleznete zde.

O nás | Kontakt a spolupráce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SlothBet banner

© Copyright 2024 SlothBet