Bankovní převod

Pojďte se s námi podívat na jeden z nejstarších a nejzákladnějších bankovních nástrojů. A dozvědět se o něm něco nového.

SlothBet > Platební metody > Bankovní převod
Bankovní převod

Bankovní převod stále patří mezi nejpopulárnější způsoby platby na intnernetu (zdroj: pixabay.com)

Bankovní převod, nejzákladnější bankovní nástroj, na kterém stojí téměř všechny bezhotovostní platby v dnešní době. I když už dnes tuto metodu placení, v kontextu placení na internetu, využívá stále méně a méně lidí, než tomu bylo v historii, a je postupně vytlačována rychlejšími a pohodlnějšími platebními metodami, stále si najde své zákazníky a využití. Většina lidí se setkává s bankovními převody minimálně jednou měsíčně u svých výplat, které jsou nejčastěji vypláceny pomocí tohoto nástroje.

Populární platební metody

Co je to bankovní převod?

Bankovní převod neboli peněžní převod, je jednoduše snadný způsob, jak lze převádět peníze z jednoho účtu na druhý účet, a to mezi osobami nebo různými institucemi. Převážně se jedná o kompletně bezhotovostní proces, ale stále je i dnes možné převádět peníze pomocí hotovosti, kdy musíte dojít do banky, u přepážky vložit peníze a nahlásit údaje o bankovním účtu, kam peníze posíláte, a banka následně odešle peníze za vás.

Přesto, že se nejedná o nejrychlejší nebo nejpohodlnější metodu je stále využívaná poměrně frekventovaně, a to zejména v jedné ze své podob, tou je takzvaný inkasní příkaz. Druhá možnost bankovního převodu se jmenuje příkaz k úhradě. Tyto dva typy bankovního převodu se liší hlavně tím, kdo provádí platbu, tedy kdo platbu iniciuje, zda odesílatel nebo příjemce.

Příkaz k úhradě

Pokud se rozhodnete nahrát si peníze na váš herní účet u online kasina a jako platební metodu vyberete bankovní převod, poté využíváte příkaz k úhradě. Tento typ je totiž započatý odesílatelem platby, tedy v tomto případě vámi.

Jedná se o nejvyužívanější formu bankovního převodu v dnešní době. Příkaz k úhradě je bankovní převod, který snadno vyřídíte vyplněním formuláře pro domácí nebo zahraniční platbu. Záleží na tom, v jaké měně nebo do jaké země chcete platbu poslat. Formulář můžete vyplnit buď elektronicky v internetovém bankovnictví nebo v mobilní aplikaci, kterou nabízí vaše banka nebo ručně na pobočce. Ve většině případů je převážně lepší si zvolit elektronický formulář, protože je mnohem pohodlnější, ale také výhodnější. Za zpracování papírového formuláře pro bankovní převod na pobočce je obvykle účtován poplatek, tomu se při odeslání z online bankovnictví můžete snadno vyhnout.

Pokud si vyberete podat formulář elektronicky, není jeho vyplnění nic složitého. V případě domácí platby (platba na účet v České republice) stačí znát číslo účtu příjemce, částku, kterou si přejete zaplatit a datum splatnosti. Případně variabilní, specifický nebo konstantní symbol, pokud je příjemce požaduje. S tímto se často setkáte při posílání peněz, některé z institucí například pokud platíte školní výlet dítěti. K čemu však tyto symboly jsou? První dva symboly se používají k tomu, aby vás bylo možné identifikovat a také aby bylo možné rozpoznat konkrétní platby. Některé instituce, totiž příjimají platby od několik tisíc klientů. Konstantní symbol slouží pro účetní identifikaci platby. Ten již dnes nemusíte k platbě zadávat. Ke každé platbě můžete doplnit krátkou zprávu pro příjemce, např.: platba školní výlet, vaše jméno a další.

Inkasní příkaz

Opakem je poté typ bankovního převodu zvaný inkasní příkaz, který je iniciován ne odesílatelem, ale příjemcem platby. Proces inkasa zahrnuje tři hlavní strany: plátce inkasa, jeho banku a příjemce inkasa, který se nazývá v bankovním slangu příkazce. Příkazce musí vydat svůj souhlas pro vytvoření inkasa a nastavit ho buď prostřednictvím internetového bankovnictví nebo osobně na pobočce banky. U inkasního příkazu se nastavuje frekvenci platby, účet, na který má být platba poslána, a maximální limit úhrady.

Samotný proces je poté následující banka příjemce odesílá požadavek do banky odesílatele (tedy příkazce) k tomu, aby ji bylo převedeno určité množství peněz. Ty jsou následně bankou odeslány automaticky v dohodnutých intervalech, bez dalšího potvrzování.

Tento typ je nejčastěji využíván pro opakující se platby, a to především pro platby institucím za různé služby. Zejména se inkasní převod používá pro platby probíhající každý měsíc, ale můžete využívat tento příkaz i pro jiné než měsíční intervaly. Jako jeden z nejpřesnějších příkladů může posloužit např.: platba záloh za energie, kterou odesíláte instituci, opakovaně každý měsíc a vždy se jedná o stejnou částku. Inkasní příkaz však nemusí nutně probíhat mezi vámi a větší společností, ale můžete takto platit nájem, nebo si pravidelně odkládat na investiční fond.

Inkasní příkaz ulehčuje svým uživatelům život tím, že nemusíte opakovaně zadávat informace o účtu příjemce. Výhodou je rovněž to, že nemusíte hlídat, zda jste nezapomněli uhradit některý z důležitých měsíčních výdajů. Nevýhodou na druhou stranu může být, že do jisté míry ztrácíte přehled o odešlých platbách v případě, že některé platby platíte již delší dobu, jelikož nejste tím, kdo platby iniciuje. Při ručním zadávání máte samozřejmě mnohem vyšší přehled na odešlými platbami. Využití inkasního příkazu je na vás. Za nás se však jedná o velkého pomocníka.

Jak dlouho trvá bankovní převod?

Nejčastějším a také nejrychlejším způsobem, kterým v současnosti probíhají bankovní převody je zadáním platby elektronicky. Prostřednictvím online bankovnictví nebo mobilní aplikace vaší banky. Dnes už může i bankovní převod být takřka okamžitý, není však nic výjimečného, když bankovní převod trvá i více pracovních dní. Důležitou roli navíc hraje i vaše banka, protože každá banka má odlišné podmínky a pravidla na to, jak dlouho trvá bankovní převod na účet jiné banky.

Mimo banky však máme i další aspekty, které ovlivňují rychlost vašeho bankovního převodu. Mezi ně patří typ převodu, způsob zadaní, země odesílání a přijímání, měna, ve které transakce probíhá a konkrétní bankovní politiky. My se zde společně podíváme na dva pravděpodobné scénáře, které při placení mohou nastat.

 1. Bankovní převod v rámci České republiky na účet jiné banky: V České republice obvykle trvají bankovní převody mezi různými bankami zhruba jeden pracovní den od zadání požadavku k transakci. Občas se však může stát, obzvláště pokud zadáváte platbu v pátek ve večerních hodinách, že převod bude trvat i více dnů. Na druhou stranu, pokud odešlete váš požadavek o převod v některý z pracovních dnů do určíte hodiny (nejčastěji do 14:15), mohou být vaše prostředky odeslány do jiné banky již ten samý den.
 2. Bankovní převod v rámci České republiky na účet stejné banky: V případě, kdy odesíláte platbu na účet vedený u stejné banky, jako je váš účet, probíhá převod téměř okamžitě, během několika vteřin.
 3. Mezinárodní bankovní převod: Pokud se rozhodnete posílat platbu na účet, který není vedený v České republice, je rychlost převodu velmi odlišná. V případě, kdy odesíláte platbu v eurech na účet vedený v některé ze zemí evropského hospodářského prostoru, proběhne platba nejpozději během jednoho pracovního dne, po splatnosti. V okamžiku, kdy odesíláte platbu mimo země tohoto prostoru, trvají standardní mezinárodní převody nejvýše 3 pracovní dny. Existují však i rychlejší možnosti, kterými jsou expresní a urgentní převody. U těchto plateb navzdory tomu, že se jedná o platby mimo EHP, se platby odešlou následující pracovní den nebo dokonce i ten samý platební den.

Při placení, pomocí klasického bankovního převodu, je někdy za potřebí takovou platbu naplánovat a platit v předstihu v závislosti na specifických politikách a postupech vaší banky, abyste měli jistotu, že vaše platba bude na účet příjemce připsána včas.

Jak funguje bankovní převod?

Proces bankovního neboli peněžního převodu se skládá z několika kroků a funguje k převádění kapitálu mezi účty ať už fyzických nebo právnických osob. Celý proces bankovního převodu začíná u uživatele, který potřebuje zaplatit za služby, zboží nebo chce jen odeslat peníze někomu jinému.

Jak už jsme si popsali i výše v článku pro uživatele funguje proces následovně. Nejprve musíte zadat příkaz k platbě, k zadaní máte více možností. Nejběžnější je v dnešní době vytvořit příkaz v internetovém bankovnictví nebo v bankovní aplikaci, další možností, pokud nemáte internetové bankovnictví, je zastavit se na pobočce vaší banky a vyplnit formulář s názvem „Příkaz k úhradě“. Ať už využíváte první nebo druhou variantu vždy budete muset zadat stejné informace, a těmi jsou: číslo účtu, částku (kterou chcete poslat), měnu transakce a datum splatnosti. Méně obvykle jsou vyžadovány informace o příjemci a název banky. Při platbě na pobočce pomocí vyplnění formuláře se vyžaduje i váš podpis. U mezinárodních plateb je nutné uvést IBAN, SWIFT/BIC kód. Nyní už i některé české banky nabízí ulehčení a zkrácení celého procesu díky platbám na telefonní číslo, kdy vám stačí zadat telefonní číslo příjemce a potvrdit.

Nyní jak funguje proces bankovního převodu z pohledu banky? Prvním krokem je přijetí příkazu k úhradě. Banka obdrží příkaz od klienta ať už elektronicky, na pobočce nebo telefonicky.  Následuje ověření údajů. Musí se ověřit, zda má klient dostatek finančních prostředků na svém účtu, dále se verifikace správnosti zadaných informací o příjemci. Po ověření údajů přichází na řadu zpracování převodu. V tomto kroku si banka obvykle vybírá určitý čas na to, aby platbu zprocesovala. Banka příkazce musí komunikovat s bankou příjemce a zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Déle obvykle trvají převody mezi různými bankami, kde je zapotřebí využít mezibankovních systémů nebo platebních sítí jako je například SWIFT pro mezinárodní platby. Po úspěšném ověření a zpracování přichází fáze odečtení a připsání částky. Pokud všechny předešlé kroky proběhly v pořádku dojde k odečtení financí z účtu příkazce a připíší se na účet příjemce. Posledním krokem je zaznamenání transakce a poskytnutí potvrzení, kdy se platba zaznamená do systémů obou bank, a ty poté poskytnou potvrzení o proběhlé transakci obou stranám

Historie bankovních převodů

Přemýšleli jste vlastně někdy kdy a kde se poprvé objevili bankovní převody? Pokud vás někdy v životě trápila podobná otázka tak v tomto odstavci na ni naleznete odpověď. Historikové tvrdí, že první finanční instituce, které se podobaly bankám, jak je dnes známe, se objevovali již ve starověkých kulturách kolem roku 3 000 př.n.l., a že první půjčky se objevily o tisíc let později v Babylonii v Egyptě.

My však toto období obchodování s obilím, kozami a dalšími domácími zvířaty přeskočíme a posuneme se v historii mnohem blíže k naší současnosti. Pro první bezhotovostní převody se musíme přesunout do 19. století, kdy takové převody umožnil především vynález a rozšíření telegrafní sítě. Ta umožnila rychle a spolehlivě předávat informace. Přestože se stále jednalo o řetěz, kde se na obou koncích stejně objevovala hotovost, tak se jednalo o velmi efektivní způsob přesunu peněz. Příjemce si mohl vyzvednout peníze krátce potom, co odesílatel složil obnos hotovosti na pobočce banky.

Kdy a kde lze bankovní převod?

Bankovní převod má mnoho stále mnoho využití. I když se dnes už spíše nevyužívá k platbám za zboží a v online prostoru jsou již pro platby za služby také rychlejší a snadnější nástroje jak na to. Pořád existují situace, kdy platbu klasickým bankovním převodem využijete.

 Nejjednodušším a běžným příkladem může být, když potřebujete někomu ze svých blízkých přeposlat peníze. V takovém případě je bankovní převod stále užitečný a pokud máte zařízené online bankovnictví, tak se jedná i o velmi pohodlný způsob, jak takovou platbu provést.

Další způsob, kdy je i dnes bankovní převod velmi efektivní finanční nástroj, který vám výrazně ulehčí život, je tzv. inkaso. Inkasní příkaz neboli inkaso je popsané do větší hloubky výše v článku. Pomáhá vám vypořádat se s opakujícími platbami, které probíhají nejčastěji v měsíčních intervalech, aniž byste museli platby po každé ručně zadávat. Celý proces je díky inkasnímu příkazu zautomatizován a banka s vaším souhlasem odesílá platby za vás.

Online sázkové kanceláře a kasina, které přijímají bankovní převody

Klasické bankovní převody patří k nejstarším finančním nástrojům, a je rovněž první platební metodou na internetu. Díky bohaté historii a spolehlivosti nabízí většina online kasin a sázkových kanceláří stále tuto platební metodu navzdory tomu, že existují rychlejší platební metody. Z tohoto důvodu se setkáte s bankovními převody především u zavedených a větších společností. Začínají se však objevovat i mladší, rychle rostoucí společnosti, které už tuto platební metodu, klasickým bankovním převodem, nenabízí. Takovou společností je například CSGOPositive. Přesto, že poslední věty nezní příliš pozitivně, nenechte se zmást, stále se jedná o silně rozšířenou platební metodu, která je přijímaná většinou online kasin a sázkových kanceláří a stále je těžký úkol najít ty co tuto platební metodu nepřijímají. Zde jsou některá z českých online casin, která stále podporují platby bankovním převodem:

Nejnovější online casina s českou licencí

MerkurXtip logo

MerkurXtip Casino

Bonus: 300 Kč zdarma + 300% bonus do 10 000 Kč + 300 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

MerkurXtip Casino recenze

Fortuna casino logo

Fortuna Casino

Bonus: Vstupní bonus 500 Kč, při dobití 100-500 Kč dostanete 100 % zdarma

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

Fortuna Casino recenze

Forbes casino logo

Forbes Casino

Bonus: 200 % na první vklad v plném kontu / 50 FS za dokončení

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

Forbes Casino recenze

grandwin casino logo

Grandwin Casino

Bonus: 100% bonus na první vklad až 5000 Kč / 150 FS za registraci

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

Grandwin Casino recenze

apollo games logo

Apollo Games Casino

Bonus: Bonus až 5000 Kč za první vklad / 100 FS za registraci

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

Apollo Games Casino recenze

Synottip casino logo

SYNOTtip casino

Bonus: 500 Kč zdarma za registraci / 300 FS pro nové hráče

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

SYNOTtip casino recenze

Sazka logo

Sazka Hry Casino

Bonus: Bonus až 50 500 Kč na první vklad + 100 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

Sazka Hry Casino recenze

Jak platit bankovním převodem při online hraní?

Pokud se rozhodnete dobít si váš herní účet u některé z online sázkových kanceláří nebo kasina, které stále přijímá klasické bankovní převody. Je rozhodně lepší mít zřízené online bankovnictví, které vám celý postup několikanásobně zjednoduší. Jednoduchý způsob, jak na to naleznete zde:

 1. Jděte na webové stránky, kde si přejete hrát.
 2. Přihlaste se ke svému hernímu účtu.
 3. Jděte do sekce vklad.
 4. Vyberte bankovní převod jako platební metodu.
 5. Sázková kancelář/casino vám následně poskytne potřebné údaje pro bankovní převod a variabilní symbol, který bude sloužit pro rozpoznání vaší platby.
 6. Nyní se přihlaste ke svému online bankovnictví.
 7. Klikněte na tlačítko nová platba.
 8. Zadejte bankovní údaje a variabilní symbol.
 9. Proveďte kontrolu, zda jsou vámi zadané údaje správné a potvrďte platbu.
 10. Platba bude zpracována a finanční prostředky přičteny na váš herní účet.

Bezpečnost a bankovní převod

Bezpečnost u elektronických bankovních převodů v online prostoru je na velmi vysoké úrovni. A v případě, že platíte na seriózních e-shopech u zavedených obchodníků, nemáte se vůbec čeho obávat. Jediná fáze u takových plateb, kdy se může stát chyba, je chybné zadání údajů, při vyplňování údajů. Když se jedná pouze o špatně vyplněný variabilní symbol pro příjemce, řešení je poměrně snadné. Ale musíte okamžitě upozornit e-shop o tom, že vznikla taková situace a neprodleně identifikovat platbu. Větším problémem může být, pokud napíšete špatné číslo účtu, nebo kód banky. Jestli se vám podaří zadat číslo neexistujícího účtu, nic se neděje a peníze se vám jednoduše vrátí s upozorněním, že daný účet neexistuje. Pokud pošlete peníze na jiný účet, tak je vám vlastník jiného účtu peníze vrátit. Vždy je v takovém případě zkontaktovat vaši banku, ta je v případě, že se vám peníze nevrátí, bude vymáhat za vás.

Poplatky za používání bankovního převodu

Běžně se to již neděje, ale stále se můžete setkat s poplatky za využívání bankovního převodu. Vždy je důležité zkontrolovat podmínky vaší banky. Co se týče poplatků za SEPA platby, měly by být takové platby, podle regulací evropské unie, zpoplatněny stejně jako běžné vnitrostátní platby. České banky si však při platbě, kdy dochází ke směně EUR-CZK, udávají vlastní kurz, a ten obvykle obsahuje 2% přirážku.

Limity bankovního převodu

Limity u bankovních převodu se v České republice liší v závislosti na způsobu provedení převodu a na konkrétní bankovní instituci. Obecně však platí, že většinu limitů si nastavujete vy sami, z důvodu bezpečnosti, při neoprávněném použití vašeho bankovního účtu. Obecně však bývá limit u online bankovnictví nastavený na 10 000 korun u individuální platby. Pokud však využíváte aplikaci, kterou nabízí vaše banka, limit si můžete libovolně měnit, dle vašich potřeb.

Výhody a nevýhody

Výhody
 • Spolehlivost
 • Bezpečnost

Nevýhody
 • Rychlost – platby obvykle trvají dny, na rozdíl od vteřin od jiných platebních metod.
 • Není anonymní – u plateb je obvykle vaše jméno.

Hodnocení

Jedná se o nejstarší a velmi rozšířenou platební metodu, která si stále najde své využití, kde bude velmi efektivní. Jedno z takových využití je inkasa, kdy věříme, že využití bankovního převodu dává smysl. Pro placení online, a především u sázkových kanceláří a online kasin, kde člověk potřebuje své finance rychle a nejlépe okamžitě, vidíme prostor pro využití jiných platebních metod. V ohledu anonymity, také nehodnotíme klasický bankovní převod pozitivně, protože člověk větší anonymity dosáhne při použití například elektronických peněženek (Skrill, Neteller, PayPal,…). Co se týče rychlosti doporučili bychom spíše platby platební kartou.

Naše hodnocení je neutrální. Dle našeho názoru platby bankovním převodem přináší mnoho výhod, ale také velké nevýhody, jako nedostatek anonymity, pomalé platby a složitost plateb, které jsou již překonané u jiných metod.

Časté dotazy

1️⃣ Jak dlouho trvá bankovní převod do zahraničí?

Nejběžněji bývá platba připsána na účet příjemce do třech pracovních dnů. Více o tom, jak dlouho trvá bankovní převod do zahraničí se dozvíte výše v článku v odstavci „Jak dlouho trvá bankovní převod“.

2️⃣ Co potřebuji pro bankovní převod do zahraničí?

Bankovní převod do zahraničí je téměř totožný s domácími platbami, pouze s lehkými odlišnostmi. Pro odeslání platby do zahraničí musíte zadat jiné údaje než u plateb v Česku. Mezi potřebné údaje u takových plateb patří měna, ve které má platba proběhnout a takzvaný IBAN nebo SWIFT/BIC kód příjemce.

3️⃣ Jak poslat peníze na účet, když nemám účet?

Pokud neznám číslo účtu příjemce, tak je nyní možné odesílat peníze na telefonní číslo příjemce. Pokud však nemáte bankovní účet a chcete někomu poslat peníze na účet. Můžete například využít složenku, kterou vyřídíte na poště, kde vložíte hotovost a nahlásíte číslo účtu příjemce.


Přečtěte si také:

5/5 - (920 hodnocení)

Michael Čermák

Michael Čermák

Autor článku – expert na sázkové kanceláře
Sledujte mě: LinkedIn | Facebook
E-mail: michael@slothbet.com

Zkušenosti s kurzovým sázením jsem začal sbírat díky práci na zákaznické podpoře zahraniční sázkové kanceláře. Netrvalo to dlouho a sám jsem začal aktivně sázet. To mi vydrželo až dodnes. Kromě tematických článků pro vás hledám zajímavé bonusové nabídky a hodnotné kurzy. Všechny články najdete tady.

O nás | Kontakt a spolupráce

2 Replies to “Bankovní převod”

 • Avatar
  Ema says:

  Mohu si v nomini casinu nabít účet bankovním převodem ?

  • SlothBet
   SlothBet says:

   Dobrý den,
   ano Nomini casino umožňuje nabití účtu pomocí bankovního převodu. Celý seznam podporovaných platebních metod naleznete zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SlothBet banner

© Copyright 2024 SlothBet