Kostky

Obyčejná kostka vám může nabídnout rychlou, přesto napínavou hru plnou zvratů a napětí. Díky jednoduchým pravidlům si některé hry užijete i s dětmi a celou rodinou.

Kostky
Kostky

Kostky lze hrát jen tak pro zábavu nebo o peníze. V kasinech nejčastěji najdete hazardní varianty hry pod názvem Sic Bo nebo Craps (zdroj: unsplash.com)

Kostky lze hrát nejrůznějšími způsoby. Existuje také několik druhů kostek, které se liší podle počtu stran i hodnot, kterými jsou jednotlivé strany označené. Největší oblibě se těší Hra se 6 kostkami, Vrhcáby, Kostky nižší/vyšší, Sic Bo nebo Craps. Pokud patříte mezi milovníky kostkových her, pak byste rozhodně některou z těchto variant měli vyzkoušet. Zjistěte, zda stojí štěstěna na vaší straně, a jestli dokážete taktizovat ve hře, kde je největším hybatelem náhoda.

Populární hazardní hry

Historie kostek

Nejstarší dochované kostky podobné těm současným pocházejí údajně již z doby kamenné. Později se pak objevovaly i ve starověkém Egyptě, avšak největší rozmach je čekal v římském impériu, kde mělo dokonce dojít ke vzniku prvního kasina. Zde byly nakonec kvůli rostoucí popularitě prohlášeny za nezákonné. U řeky Indu byla nalezena doposud nejstarší hrací kostka vyrobená z hlíny. Její stáří je odhadováno na 5 000 let. Kromě hlíny se k jejich výrobě používalo také dřevo, kosti, alabastr, železo nebo i drahé kovy.

Kostka – tvar a rozdíly

Většinou se jedná o malou krychli, jejíž strany jsou očíslovány zpravidla od 1 do 6 tak, že protilehlé strany dávají součet 7. Její hrany bývají zaoblené z důvodu větší bezpečnosti pro malé hráče. Sady kostek pro dospělé nebo profi hráče mohou mít hrany i rohy výrazně ostřejší. Při hodu nastává tolik proměnných, že je prakticky nemožné předvídat výslednou hodnotu hodu. Pravděpodobnost dopadu na určitou stranu je však ovlivněno tím, jak dobře je kostka vyvážená. Proto jsou kostky používané v kasinech a hernách velmi precizně zpracovány, a jakmile opustí hrací plochu a spadnou na zem, okamžitě jsou ze hry vyřazeny. Podle typu her se můžete setkat s:

 • Barevnými kostkami
 • Pokerovými kostkami
 • Kostkami s písmeny
 • Dvojitými kostkami
 • Kostkami se šipkami nebo jinými symboly

Mnohostěnné hrací kostky

Takové kostky jsou zpravidla tvořené méně nebo více než 6 stranami. Nejčastěji na ně lze narazit v různých deskových hrách nebo v okultních praktikách. Některé směry je používají k předpovídání budoucnosti či čtení osudu. Počet 4, 7, 12 nebo 20 stran nesou nejčastěji tzv. platónská tělesa. Existují však také tvary s 3, 5, 7, 10, 14, 16, 4, 30, 34, 50 nebo 100 stranami.

Hra kostky pravidla – 6 kostek

Tuto hru může hrát libovolný počet hráčů, kteří se vzájemně střídají v hodu se 6 kostkami. Navíc potřebují jen papír a tužku. Podle hozených kombinací se hodnoty kostek počítají, a ty se pak odebírají. V případě, že se hráči podaří svými hody postupně využít všech 6 kostek, vezme si je všechny zpět do hry a hází plným počtem znovu. Když hned při prvním hodu padne kombinace sčítající všech 6 kostek, musí hráč hodit minimálně ještě alespoň jednou.

Při hodu se mohou odebírat po jedné pouze kostky s hodnotou 1 a 5. V ostatních případech musí kostky tvořit alespoň trojici stejných čísel (nebo tři dvojice při prvním hodu). Hráč hraje tak dlouho, dokud chce a může z hodu odebrat kostky, z nichž získává body. Minimální hodnota, kterou si hráč smí nechat zapsat je 350 bodů (většinou prohlásí „nechávám/beru/stačí“).

Cílem je pak získat při hodu co nejvyšší počtu bodů a celkově co nejrychleji dosáhnout výherní hodnoty určené na začátku hry (zpravidla 10 000 nebo 20 000 bodů). V případě, že hráč po vrženém hodu nemůže žádnou kostku odebrat, kolo pro něj končí a přichází o všechny body, které v tomto kole nahrál.

Počítání kostek

Jednotlivé hodnoty i jejich kombinace se počítají různě, proto je dobré alespoň ze začátku mít před sebou tuto tabulku, která vám pomůže vypočítat konečný výsledek hodu:

Číslo na kostce/kostkách

Hodnota

1

100

5

50

3x stejné číslo 2 až 6

2 až 6 x 100

4x stejné číslo 2 až 6

2 až 6 x 200

5x stejné číslo 2 až 6

2 až 6 x 400

6x stejné číslo 2 až 6

2 až 6 x 800

3x číslo 1

1 000

4x číslo 1

2 000

5x číslo 1

4 000

6x číslo 1

8 000

Dvojice (při využití všech kostek)*

1 000

Postupka (123456)

2 000

* Pouze při prvním hodu (např. 11+44+55)

Vrhcáby – hra v kostky

Oproti předešlé variantě se vrhcáby liší především tím, že se v ní používá pouze 5 kostek. I v tomto případě může být hráčů několik, ti se v hodu postupně střídají a v každém kole mají 2 opravné pokusy. Každý hráč tedy v jednom kole hází maximálně třikrát. Cílem je svými hody získat určité kombinace a v průběhu hry je postupně všechny odehrát s co největším počtem bodů. Na začátku hry si tedy na papír hráči vytvoří tabulku se všemi kombinacemi, do které budou průběžně zapisovat bodový výsledek každého hráče.

Kombinace

Hráč č. 1

Hráč č. 2

Jedničky

 

 

Dvojky

 

 

Trojky

 

 

Čtyřky

 

 

Pětky

 

 

Šestky

 

 

Trojice

 

 

Čtveřice

 

 

Full House

 

 

Malá postupka

 

 

Velká postupka

 

 

Generál

 

 

Šance

 

 

Do tabulky se zapisuje součet hodnot kostek z celkem 3 hodů hráče:

 • Jedničky: součet všech jedniček (každá 1 = 1 bod)
 • Dvojky: součet všech dvojek (každá 2 = 2 body)
 • Trojky: součet všech trojek (každá 3 = 3 body)
 • Čtyřky: součet všech čtyřek (každá 4 = 4 body)
 • Pětky součet všech pětek (každá 5 = 5 bodů)
 • Šestky: součet všech šestek (každá 6 = 6 bodů)
 • Trojice: součet tří stejných hodnot (např. 333 = 9)
 • Čtveřice: součet čtyř stejných hodnot (např. 4444 = 16)
 • Full House: kombinace libovolné dvojice a trojice (25 bodů)
 • Malá postupka: postupka vytvořená ze čtyř kostek (30 bodů)
 • Velká postupka: postupka vytvořená z pěti kostek (40 bodů)
 • Generál (vrhcáby): všechny kostky se stejnou hodnotou (50 bodů)
 • Šance: jakákoliv kombinace (součet všech bodů kostek)

Pokud se hráči podaří v kombinacích jedničky až šestky nahrát více než 63 bodů, zpravidla může získat ještě bonus 35 bodů. Hráč se tedy po prvním hodu rozhodne, kterou kombinaci hází a kostky, které dané hodnotě odpovídají odkládá stranou. Zbylými kostkami provádí ještě maximálně 2 hody, přičemž postupně odebírá hranou hodnotu. Když se mu nepodaří danou kombinaci odehrát, zapíše si do tabulky 0 bodů. Vítězem je ten, kdo má na konci hry nejvyšší počet bodů.

Maroko – hra se 3 kostkami

I k této hře vám kromě kostek postačí papír a tužka. Hra probíhá tak, že hráč začne kolo hodem tří kostek, přičemž se snaží hodit „Maroko“ (dvě stejné kostky) nebo „Velké Maroko“ (tři stejné kostky). Po prvním hodu smí hráč odebrat stranou jedno nebo dvě kostky a ve třetím kole dohodit zbývající kostkou nebo v druhém i třetím hodu házet všemi kostkami najednou. Hraje se v jednotlivých kolech, přičemž vítězem je ten, komu se podařilo hodit co nejvyšší „Maroko“.

Oko (Jednadvacet) – hra s 1 kostkou

S kostkami se dá hrát také modifikovaná verze karetní hry Oko bere. V tomto případě hráči používají k hodu pouze jednu kostku, avšak v jednom kole smí házet až 5x. Naházenými hodnotami se snaží co nejvíce přiblížit limitu 21 bodů, aniž by jej překročili. Ten, komu se podaří hranici 21 bodů překročit automaticky prohrává.

Generál – hra s 1 kostkou

Na začátku hry si hráči dohodnou určitý počet kol (např. 10), poté se postupně střídají v hodu jedné kostky. V každém kole hází hráč třikrát, přičemž po každém hodu nahlásí, na který řád hází – jednotky, desítky, stovky. Cílem každého hráče je hodit ve třech hodech nejvyšší číslo – tedy 666. Jakmile se to některému podaří, stává se vítězem celé hry.

Kostky – nižší/vyšší

Tato hra je rozšířená především v online prostředí. Hráč si sám stanoví určité číslo, a následně sází, zda bude výsledek hodu dvou kostek vyšší nebo nižší než tato hodnota. Jedná se o oblíbenou hazardní hru s velmi jednoduchými pravidly. Její známější verzí je hra s názvem Pod a nad 7, kdy hráč sází, že součet hodnot hodu dvou kostek bude nižší, vyšší nebo roven 7.

Sic Bo

Původem čínská hra je v dnešní době díky své popularitě již rozšířená do celého světa. Narazit na ni lze také pod názvem Grand Hazard, Chuck-a-Luck nebo Birdcage. Přestože se jednotlivé varianty mohou v pravidlech mírně lišit, základní princip hry zůstává stejný. Hra se hraje celkem se třemi kostkami a hracím plánem. Hráči pak sází na různé kombinace tří kostek podobně jako v případě rulety.

Craps

Základ této hry tvoří dvě hrací kostky a herní plátno vsazené do hracího stolu s mantinelem, od kterého se musí obě kostky při každém hodu odrazit. Tuto hru může hrát současně jeden i více hráčů. Existuje americká a britské verze, které se od sebe kromě terminologie liší také sázkovými poměry. Hru však v obou případech tvoří čtyři základní druhy sázek, avšak hráči mají na výběr mnohem více možností, protože nabídka sázek je opravdu široká. Základními sázkami jsou:

 • Pass Line: sázka vítězí, když hráč (vrhač/Shooter) při prvním hodu hodí součet 7 nebo 11 bodů a prohrává při součtu 2, 3 nebo 12 bodů. Naopak při jiném součtu se výsledek stane cílem pro další hody (zpravidla bývá označeno na hracím plánu). Pak sázka vyhrává, pokud daný součet padne dřív, než hodnota 7 bodů.
 • Don’t Pass Line: opak k předešlé sázce – vítězná je sázka při součtu 2, 3 nebo 12 bodů a prohrává při součtu 7 a 11. Oproti předchozímu typu také sázka vítězí, pokud padne hodnota 7 dříve, než cílový (první) součet.
 • Come: stejný princip jako v případě Pass Line, avšak tuto sázku hráči mohou vsadit až po prvním hodu.
 • Don’t Come: stejný princip jako v případě sázky Don’t Pass Line, kterou hráči taktéž smí vsadit až po prvním hodu.

Kde lze hrát kostky

Podle vlastních preferencí si můžete užít klasické kostkové hry v příjemné atmosféře s rodinou nebo přáteli. Jejich pravidla bývají jednoduchá a mají rychlý spád, takže se při nich zaručeně nudit nebudete. Nejoblíbenějšími bývají klasické Kostky se 6 hracími kostkami, Vrhcáby, Maroko, Oko nebo Generál. Jestli vás však láká adrenalin z hazardu můžete si vybrat jednoduchou variantu Kostky nižší/vyšší (nebo taky Pod a nad 7), Sic Bo nebo Craps, které si vychutnáte v kamenných hernách, online kasinech i online prostředí, kde máte možnost hrát jen pro zábavu nebo i za peníze.

Zkuste štěstí v online casinu

22bet casino logo

22BET Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 8 000 Kč

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

22BET Casino recenze

20bet casino logo

20BET Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 3 000 Kč + 120 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

20BET Casino recenze

SG casino logo

SG Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 12 500 Kč + 200 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

SG Casino recenze

sportaza casino logo

Sportaza Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 12 500 Kč + 200 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

Sportaza Casino recenze

MostBet logo

MostBet Casino

Bonus: 125% bonus k prvnímu vkladu do výše 300 € + 250 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

MostBet Casino recenze

Časté dotazy

1️⃣ V čem se liší jednotlivé kostkové hry?

Největším rozdílem zpravidla bývá počet kostek, se kterými se daná hra hraje, princip počítání bodů v jednotlivých hodech a celkový počet hodů v jednom kole hráče.

2️⃣ Co je potřeba ke hře kostky?

Pokud se chystáte hrát Kostky se 6 kostkami nebo Vrchcáby, pak vám postačí kromě hracích kostek jen tužka a papír. V případě her Sic Bo nebo Crasp potřebujete navíc speciální herní plán.

3️⃣ Kde je možné hrát kostky?

S určitými druhy se setkáte jen v rámci rodinných nebo přátelských her. Jiné však naleznete i v kasinech a hernách. Různé kostkové hry lze hrát i online na internetu, kde si můžete hru užít zdarma nebo za peníze.


Kristýna Baranová

Kristýna Baranová

Autorka článku – expertka na kasína a hazard
Sledujte mě: LinkedIn | Facebook
E-mail: kristyna@slothbet.com

Ve světě online casin se pohybuji již od roku 2019, kdy jsem začala navštěvovat české herny s přáteli. Do prostředí jsem se zamilovala a jednu dobu jsem pracovala jako krupiérka. Po čase jsem objevila zalíbení v online platformách a u nich jsem již zůstala. Snažím se pro vás komplexně recenzovat všechna online casina stoprocentně objektivně, abyste měli hazardní pole vždy perfektně zmapované, než se do něj vrhnete. Můžete se těšit i na spoustu novinek, bonusů a tipů. Všechny mé články naleznete zde.

O nás | Kontakt a spolupráce

2 Replies to “Kostky”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SlothBet banner

© Copyright 2024 SlothBet