Mariáš

Odhalte kouzlo oblíbené karetní hry Mariáš a zjistěte, co znamená flekovat. Pokud si chcete užít trochu toho hazardu, tato hra vám rozhodně nesmí uniknout.

Mariáš
Karetní hra Mariáš

Pokud nemáte k dispozici kamarády, můžete si Mariáš zahrát také online (zdroj: stahuj.cz)

Ke hře se používá balíček 32 mariášových karet německého typu se znaky žaludu, listy, srdce a koule. Hodnoty karet jsou 7, 8, 9, 10, Spodek (kluk), Svršek (dáma), Král a Eso. Pravidla a průběh hry se může lišit v závislosti na území, kde se hraje. Stejně jako hodnoty karet, které lze proměnit pomocí trumfů. Trumfy tvoří všechny karty předem vybraného znaku. Před každou hrou by se proto měl hráč seznámit s pravidly provozovatele.

Populární karetní hry

Historie hry Mariáš

Údajně tato hra vznikla v Německu na přelomu 18. a 19. století. Název však dostala odvozeninou francouzského slova Mariage, které v překladu znamená svatba. Tímto slovem bývá označována kombinace karet Krále a Svršku (dámy) ve stejné barvě v rukou hráče (jinak nazývaná též jako hláška). Postupně se hra rozšířila i do okolních zemí a velké oblibě se těšila především ve 20. století, což je patrné i z mnoha dobových filmů a pohádek.

Mariáš pravidla

V Mariáši jsou hráči rozděleni na dvě strany, které spolu vzájemně soupeří. Cílem je uhrát více bodů, zvolený způsob hry nebo závazek. Přičemž právě díky závazku bývá hra nejzajímavější. Při licitovaném Mariáši zpravidla hrají 3 – 4 hráči, kdy hraje jeden hráč (aktér) proti dvěma hráčům (obráncům) hrajícím společně (čtvrtý hráč se dané hry neúčastní a čeká na další hru tzv. pauzíruje, může však uzavírat sázky). Jakmile hra skončí, role hráčů se vystřídají, čtvrtý hráč se zapojí do hry a pauzíruje ten, který byl v předchozí hře aktérem (volícím).

Z pohledu rozdávajícího se hráč, který se nachází po jeho pravici nazývá zadák a po levici předák (forhont). Jejich role se na začátku každé hry střídají vždy po směru hodinových ručiček. Postupně si tak hráči zahrají všechny tři role. Balíček hracích karet se míchá pouze na začátku hry. Jeho míchání v průběhu hry bývá považováno za renonc a obvykle pokutováno. Na karty, které zůstaly po odehrání ležet na stole, smí sáhnout jen nový rozdávající. Ten je poskládá na hromádku, aniž by je zamíchal a předá hromádku zadákovi k sejmutí (skopnutí). Ten z ní odebere minimálně dvě karty zespodu nebo shora.

Nejdůležitější jsou dvě základní pravidla, kterými jsou ctít barvu a přebíjet. To znamená, že hráč musí pokračovat s barvou (znakem), která byla dříve vynesena, ale současně její hodnotu přebít kartou s vyšší hodnotou, pokud má možnost. V případě, že má na ruce pouze karty s nižší hodnotou, musí použít kteroukoliv z nich. Pokud nemá vůbec karty dané barvy, pak musí použít kteroukoliv trumfovou kartu (když protihráč vynesl trumfovou kartu, pak svou kartou jeho kartu přebít), a pokud ani takovou kartu nemá, vyhazuje libovolnou kartu z ruky.

Licitovaný a volený Mariáš

Licitovaný mariáš umožňuje hráčům vzájemnou licitaci (dražbu) o nejvyšší závazek. Vítěz této licitace získává talon a stává se aktérem, jež volí závazek. Ten může být vyšší, než jaký sám vylicitoval. V případě voleného mariáše naopak předák volí trumfovou barvu a odhazuje dvě karty do talonu. Zároveň má přednostní právo zvolit úroveň závazku jako Barva, Betl nebo Durch. Jiný hráč má pak právo převzít hru a stát se aktérem tím, že odmítne závazek, vezme talon a zvýší úroveň závazku.

Průběh hry Mariáše

Ve voleném Mariáši ten, kdo rozdává, dá napřed 7 karet předákovi, poté obslouží zadáka, a nakonec sobě dá jen 5 karet. Dále pak rozdá ve stejném pořadí každému dalších 5 karet. Předák však nesmí zvednout druhou pětici karet z rozdané hromádky na stole. Jelikož je volícím hráčem, musí určit, která barva bude pro tuto hru trumfová. Jakmile tak učiní, vybere z ruky libovolnou trumfovou kartu a položí ji na stůl rubem nahoru. Pokud se nedokáže rozhodnout, může z druhé hromádky odhalit náhodně jednu kartu, a tu poté odložit stranou. Po vyložení trumfové karty odhazuje dvě karty do talonu.

Talon je tvořen dvěma kartami předáka, které jsou pro něj bezcenné. Hráč do talonu nesmí odhodit desítku ani Eso. Pokud se rozhodne odhodit trumfovou kartu, musí s tímto záměrem i s její hodnotou seznámit zbylé hráče. Lze se setkat i s obměnou pravidel, kdy trumfové karty do talonu odhozeny být nesmí. V licitovaném Mariáši se hráčům rozdá po 5 kartách, 2 karty z balíčku rozdávající odkládá do talonu, a poté opět rozdá hráčům 5 karet.

Hráč předák (aktér) hraje proti zbylým dvěma hráčům, kteří se vzájemně podporují při snaze o získání maximálního počtu hodnotných karet. Po vyložení trumfové karty na stůl se ve voleném Mariáši předák nejprve zeptá zbylých hráčů, zda s volbou souhlasí. Ti svůj záměr oznámí výrazem „dobrá“ a hru tím přijmou. V opačném případě ten, kdo ohlásí „špatná“ vezme dvě talonové karty a volí novou barvu a stává se aktérem. Jakmile se všichni na trumfové barvě shodnou, aktér otočí trumfovou kartu a hra začíná.

Ten, kdo volil, vynáší první kartu. Dále hra postupuje podle pravidel výše. Na výnosu je pak vždycky ten hráč, který bral poslední zdvih. Oba protivníci hlavního hráče se přitom snaží vzájemně se podporovat. Existuje spousta taktických možností, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku proti aktérovi, které se praxí dají postupně naučit a vypilovat. Hráči jedné strany se však snaží hrát takové karty, aby svému spoluhráči pomohli, a zároveň společně porazili protistranu.

Hodnoty karet

Bodovými kartami ve hře jsou desítky a Esa, které se počítají za 10 bodů. Cílem je ve hře uhrát co nejvíc těchto karet a získat tak největší počet bodů. Hráč nebo strana, která uhraje poslední hromádku, získává body navíc. Tato situace se někdy nazývá ultimo. 20 bodů hráči získávají za hlášky, tedy dvojice karet Krále a Svršku (Dámy) ve stejné barvě. Trumfová hláška se pak počítá za 40 bodů. Maximální počet bodů, které lze ve hře získat, je 190 = 4 esa, 4 desítky, poslední hromádka, 3 hlášky a jedna trumfová hláška).

Flekování a sázení

Každá sázka při ohlášení herního závazku může být zdvojnásobena tedy flekována. Hráči flekují vždy po směru hodinových ručiček a nesmí tak učinit dříve, než na ně přijde řada. V případě, že hráč flekovat nechce, ohlásí obvykle „dobrý“, v opačném případě pak navýší sázku prostým „Flek!“ k němu pak může dodat na co (např. na Hru, Sedmu, obojí). Narazit lze na různá synonyma, která vždy označují to samé. Běžně se při Mariáši k zdvojnásobení sázky používají výrazy jako:

 • Reflek
 • Tutti
 • Retutti
 • Boty
 • Košile
 • Kalhoty

Druhy her

Princip hry zůstává ve všech případech stejný, avšak hráč na sebe může vzít závazek, že dokáže uhrát nějakou vyšší hru. Hry vypsané v tabulce níže jsou seřazeny podle stupně obtížnosti. Tomu odpovídá i rostoucí výše sázky. V případě, že se hráči rozhodnou hrát o peníze a ne jen o body, domluví se na začátku hry, jaká je základní sazba. Pokud hrají „korunový“ Mariáš, pak je sazba za Hru 1 Kč, za Lepší hru 2 Kč atd.

Druh hry

Sázka (sazba)

Hra

1

Lepší hra

2

Sedma

2

Lepší sedma

4

Stovka

4

Lepší stovka

8

Stosedm

4 + 2

Lepší stosedm

8 + 4

Betl

15

Durch

30

Dvě sedmy

40

Lepší dvě sedmy

80

Slovem „Lepší“ se označuje vyšší varianta dané hry, kdy jsou trumfy v červené barvě (v srdcích). Sázka je pak oproti „nižší“ verzi dvojnásobná. Další pravidla hry pak zůstávají naprosto totožná.

Hra

V tomto případě se hraje o to, která strana dokáže uhrát více bodů. Ty hráči získávají skrz bodové karty ve štychu (hromádce), kterou seberou. Body navyšují tzv. hlášky s jejichž pomocí dokáže hráč získat sto a více bodů. Pokud se mu podaří tuto hranici překročit, označuje se to za Tichou či Neohlášenou stovku. Za ni vítězné straně připadne dvojnásobek sázky plus dvojnásobek každé desítky nad stovku.

Pokud se hráč rozhodne zahrát trumfovou sedmu až ke konci a vezme s ní současně poslední štych, pak je toto označováno za Tichou sedmu. Za tu mu pak náleží finanční odměna. Když se mu naopak v posledním štychu uhrát sedmu nepodaří, musí ji on (případně i jeho spoluhráč) protistraně zaplatit. To se pak nazývá Zabitá sedma.

Sedma

Hráč, který oznámí svůj záměr zahrát Sedmu, se zavazuje vzít poslední štych trumfovou sedmou a vyhrát hru. Tuto kartu přitom již musí mít v ruce. Sázky na Sedmu i Hru se pak uzavírají zvlášť. Druhá strana tak má možnost dát flek na Hru, Sedmu nebo obojí. V případě, že je hráč nucen zahrát trumfovou sedmu před posledním štychem nebo jej protistrana přebije jiným trumfem, prohrává. Jestliže hráč (aktér) nemá v ruce dostatek trumfů, může protistrana vyhlásit Sedma proti.

Stovka

Tímto závazkem se hráč (nebo strana) zavazuje uhrát ve hře minimálně 100 bodů. Do tohoto limitu se však započítává pouze jedna trumfová nebo jiná hláška. Při trumfové tak musí získat ještě alespoň dalších 60 bodů, ve druhém případě pak celkem 80 bodů. Protistrana tedy vítězí, když dokáže uhrát alespoň 40 bodů (pokud se hraje s trumfovou hláškou) nebo 20 bodů (s hláškou v jiné barvě). I v tomto případě může protistrana vyhlásit Stovku proti.

Stosedm

Jedná se o kombinaci dvou předchozích závazků. Když hráč ohlásí záměr hrát Stosedm, zavazuje se tím uhrát minimálně 100 bodů, a zároveň vzít poslední štych svou trumfovou sedmou. V tu chvíli však nemusí mít trumfovou sedmu na ruce, jako je tomu v případě Sedmy. Stovka i sedma se pak flekují i vyhodnocují zvlášť.

Betl

Zavazuje hráče nevzít během hry ani jeden štych, ale přitom vždy vynášet. Jinak je tento závazek nazýván také jako „Malý“. Běžně se k němu hráč zaváže, pokud má na ruce převážně nízké karty nebo mu nějaká barva zcela chybí. V této hře nejsou voleny trumfy a desítka má svou běžnou hodnotu. Když však vezme během hry jen jeden štych, automaticky prohrává.

Durch

Tento závazek je opak Betlu a strana se tím zavazuje vzít všechny štychy ve hře a přitom vynášet. Kvůli toho, že jej hráči ohlašují zejména v případě, kdy mají na ruce vysoké karty, označuje se také jako „Velký“. Ani v tomto případě nejsou voleny trumfy a desítka má běžnou hodnotu. Když alespoň jeden štych získá protistrana, hráč s tímto závazkem prohrává.

Dvě sedmy

Hráč se zavazuje poslední dva štychy vzít sedmami, přičemž předposlední bude tlačená sedma a poslední trumfová sedma. Tento závazek se hraje pouze v Licitovaném Mariáši. V případě, že musí hráč zahrát trumfovou sedmu dříve nebo první či druhou sedmu protistrana přebije, pak prohrává. 

Sto a dvě sedmy

Jsou nejvyšším možným závazkem v licitovaném mariáši, kdy hráč musí splnit oba závazky současně. Tedy vzít předposlední štych tlačenou sedmou, poslední trumfovou, a zároveň dosáhnout alespoň 100 bodů s jednou hláškou. Oba závazky se opět flekují a počítají samostatně.

Porušení pravidel

Pokud při hře některý hráč poruší pravidla, nazývá se to Renonc. Provinilec pak musí zaplatit pokutu a hra obvykle končí. Protistrana však může na pokračování trvat, pokud se tím pro ni stává hra výhodnější. Nejčastějšími prohřešky jsou:

 • Nectění barvy a přebíjení
 • Nepovolené zamíchání karet
 • Nahlížení do hromádek (to je povoleno pouze v poslední hromádce)
 • Nedodržení pořadí – při otázce na barvu, flekování apod.
 • Chyba při odkládání karet do talonu

Nedohrání hry

V některých případech se hra nedohraje. To bývá způsobeno tím, že nedojde k navýšení sázek nebo i z dalších důvodů. Nejčastěji se tak děje proto, že:

 • hráč (aktér) hru složí, a nabídne, že ji rovnou zaplatí
 • obránci nedají flek
 • obránci nedají flek na sedmu nebo hráč nepřijme flek na hru: pokud hráč ohlásí Sedmu a obránci neflekují, mohou hru zaplatit. Flek mohou dát na obojí nebo jen na Hru. Ten však musí hráč (aktér) přijmout slovy „Re na Hru“. Pokud jej nepřijme, hra se nedohraje a je zdarma

Kde je možné hrát Mariáš?

Tuto oblíbenou karetní hru si můžete užít s rodinou nebo přáteli. Od roku 1986 ji lze hrát také na profi úrovni pod záštitou Českého svazu mariáše, který cílí na rozvoj organizovaného soutěžení ve všech známých variantách této hry. Zahrát si jej lze také na internetu na jednom z mnoha herních portálů nebo online kasin. Sami si vyberete, jakou variantu hry chcete hrát, a zda toužíte pouze po zábavě nebo chcete zkusit štěstí a hrát o peníze.

Zkuste štěstí v online casinu

22bet casino logo

22BET Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 8 000 Kč

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

22BET Casino recenze

20bet casino logo

20BET Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 3 000 Kč + 120 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

20BET Casino recenze

SG casino logo

SG Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 12 500 Kč + 200 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

SG Casino recenze

sportaza casino logo

Sportaza Casino

Uvítací bonus: 100% bonus do výše 12 500 Kč + 200 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

Sportaza Casino recenze

MostBet logo

MostBet Casino

Bonus: 125% bonus k prvnímu vkladu do výše 300 € + 250 FS

Jazyk: 🇨🇿

Hrát teď

MostBet Casino recenze

Časté dotazy

1️⃣ Pro kolik hráčů je Mariáš?

Běžně se hry účastní 3 – 4 hráči, z nichž 1 je aktérem, další dva jsou obránci, kteří si vzájemně pomáhají (je-li čtvrtý, pauzíruje). Po skončené hře se jejich role střídají.

2️⃣ Jak se počítají body v Mariáši?

Bodovými kartami v této hře jsou desítky a Esa. Další body pak mohou hráči získat kombinací Krále a Svršku (Dámy) nazývané hláška. Za ní hráči obdrží 20 nebo 40 bodů, pokud se jedná o běžnou nebo trumfovou hlášku.

3️⃣ Kde je možné hrát Mariáš?

Narazit na něj můžete v některých hospodách, ale je také skvělou zábavou pro čas trávený s rodinou a přáteli. Naleznete jej i v online hernách a zábavních portálech, kde jej lze hrát zdarma i za peníze.


Kristýna Baranová

Kristýna Baranová

Autorka článku – expertka na kasína a hazard
Sledujte mě: LinkedIn | Facebook
E-mail: kristyna@slothbet.com

Ve světě online casin se pohybuji již od roku 2019, kdy jsem začala navštěvovat české herny s přáteli. Do prostředí jsem se zamilovala a jednu dobu jsem pracovala jako krupiérka. Po čase jsem objevila zalíbení v online platformách a u nich jsem již zůstala. Snažím se pro vás komplexně recenzovat všechna online casina stoprocentně objektivně, abyste měli hazardní pole vždy perfektně zmapované, než se do něj vrhnete. Můžete se těšit i na spoustu novinek, bonusů a tipů. Všechny mé články naleznete zde.

O nás | Kontakt a spolupráce

2 Replies to “Mariáš”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SlothBet banner

© Copyright 2024 SlothBet